Nyheter

SEAT fortsätter växa trots stora omställningar för bilmarknaden

/ Totalt levererade SEAT under 2018 517.600 bilar vilket är en ökning med 10.5% jämfört
med 2017 och nytt rekord för SEAT
/ SEAT fortsätter även att vara ett av Sveriges snabbast växande volymmärken. Antalet
nyregistrerade SEAT bilar ökade med 11% under 2018.

/ En stark lansering av Arona och ökad företagsförsäljning är 2 förklaringar till tillväxten
/ Produktoffensiven fortsätter under 2019 med lanseringen av SEAT Tarraco under första
kvartalet. Tarraco är en stor SUV med upp till 7 sittplatser

När 2018 summeras kan SEAT blicka tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt år. Globalt ökade SEATs försäljing med 10,5% jämfört med 2017 och totalt levererades 517 600 bilar under 2018. Resultatet är den största försäljningsvolymen i SEATs 68 åriga historia och överstiger det tidigare året från 2000 (514 800 bilar). 2018 var det sjätte år i följd med positiv tillväxt för SEAT som sedan 2012 har ökat sin försäljning med över 60%.

I Sverige har SEAT trots en bilmarknad som genomgått stora omställningar under 2018 lyckats bibehålla ett positivt momentum. Totalt ökade antalet registreringar för SEAT i Sverige med 11% under 2018 vilket kan jämföras med totalmarknaden som backade nästan -7%.

En starkt bidragande faktor till ökningen är lanseringen av nya Arona som snabbt har etablerat sig som en grundpelare i SEATs portfölj. Totalt registrerades över 1.500 exemplar av Arona under 2018 vilket motsvarar över 20% av SEATs totala registreringarna. Trotjänaren Leon är dock fortfarande den modell som står för den största volymen med nästan 2.700 registrerade bilar.

– Vi gläds naturligtvis åt den positiva utvecklingen under 2018. Det är speciellt
roligt att se hur våra nya produkter fortsätter att bygga vår position i segment där
vi tidigare inte funnits representerade, säger SEAT Sveriges märkeschef Per
Brinkenberg.

Ytterligare en förklaring till ökningen är att SEAT under 2018 stärkt sin position inom företagssegmentet. Totalt ökade försäljningen med 25,5% jämfört med 2017 vilket gör att SEAT även här är en av de snabbast växande aktörerna.

– Den produktoffensiv som vi har genomfört de senaste åren har gett oss ett mer
konkurrenskraftigt utbud för företagskunder inom både privat och offentlig sektor.
Under 2019 får vi i och med lanseringen av vår stora SUV Tarraco och Arona
med gasdrift ytterligare 2 viktiga pusselbitar på plats vilket ger förutsättningar för
ytterligare tillväxt bland företagskunder, säger Marcus Akmal som är ansvarig för
företagsförsäljningen hos SEAT.

SEAT har sedan 2014 fördubblat sin försäljning i Sverige. Förklaringen ligger delvis i en stark produktoffensiv i kombination med ett utökat återförsäljarnät som förbättrat tillgängligheten.

– Lyckade lanseringar och ökad tillgänglighet ger oss naturligtvis ett stort själv-
förtroende inför 2019. Lägger vi också till våra kommande lanseringar,
introduktionen av CUPRA märket, vår satsning på gasdrift och kommande hybrid-
och elmodeller under 2020 så ser framtiden minst sagt ljus ut. SEAT har
ambitiösa målsättningar för framtiden och vi har alla förutsättningar att lyckas,
säger SEAT Sveriges märkeschef Per Brinkenberg.

Närmast fortsätter SEAT sin med lanseringen av Tarraco under första kvartalet 2019. Tarraco är en stor SUV med upp till 7-sittplatser som ger SEAT ökad täckning i det allt viktigare SUV-segmentet. Dessutom lanseras Arona med gasdrift i början av året – Arona TGI blir därmed den första fabriksbyggda SUVen med gasdrift. Under senare halvan av 2019 lanseras även en helt ny version av trotjänaren Leon.

Foto; Vk