Nyheter

Molnet är möjliggöraren för modern HR

Moderna molnbaserade verktyg bidrar inte bara till effektiva HR-avdelningar. De skapar också bättre relationer till kandidater och anställda. För HR-personalen ger de möjligheter att ägna tid åt mer sofistikerade arbetsuppgifter.

Det här skriver Christopher Baker, Senior Vice President Box EMEA.

”Digitalisering är inte bara en källa till nya affärsområden och lösningar, utan ställer också nya krav på företag. Anställda kräver att få tillgång till nya verktyg, till exempel applikationer, och nya flexibla sätt att arbeta.

Samtidigt ställs det allt högre krav på HR-avdelningarna, vad gäller organisationsutveckling, resurshantering, samt relationer till och utvärdering av de anställda. Digitalisering och automatisering i allmänhet kan underlätta, bland annat genom att flytta resurser till mer sofistikerade arbetsuppgifter.

Vi på Box arbetar med lagring, fildelning, samarbetsverktyg och hantering av innehåll i molnet. Företaget framhåller sina plattformar som verktyg för modern HR och har en tydlig syn på vart HR är på väg.

Samla allt i molnet
Vår strategi kan sammanfattas med att det inte bara handlar om att använda digitala lösningar, utan om att verkligen vara digital. Det är inte svårt, men det kräver rätt verktyg. Och det kräver molnlösningar, vilket gör det möjligt att samla digitala lösningar på ett ställer, vilket ger enkel tillgång till dem.

En aspekt av digitaliseringen av HR, och av andra funktioner också, är ökade krav på säker hantering data. För HR gäller det inte minst data om anställda. Nya regler och lagar, som GDPR, kräver funktionalitet för att skydda data, garantera åtkomst till dem och göra det möjligt att radera dem.

De rätta molnverktygen ger ett säkert nav för att lyckas med det. De ger även även enkel tillgång till information, vilket ger mer effektivt arbete. Lägg till det ändamålsenlig hantering av åtkomst.

Smidigare rekrytering och anställning
Bland de viktigaste uppgifterna för många HR-avdelningar i dag märks rekrytering och att få i gång nya anställda (vilket ofta kallas ”onboarding”). Moderna verktyg, som molnbaserade samarbetsverktyg, förenklar arbetet både för HR-personalen och för kandidater och nyanställda.

Information om och bedömningar av kandidater kan lagras på ett ställe, vilket ger enkel åtkomst. Och snabb hantering uppfattas positivt av kandidater och nyanställda, vilket är en stark konkurrensfördel när det är huggsexa om attraktiv personal.

Snabb hantering fås med automatiserade och standardiserade arbetsflöden, vilket ger mer tid till att utvärdera kandidater. Även hantering av nyanställda går snabbare, vilket bidrar till ett gott första intryck av ett företag.

Behåll personalen
Nästa stora utmaning för HR-avdelningen är att se till att behålla personal. Det är enklare att behålla duktiga medarbetare, än att hitta nya. En undersökning gjord av managementkonsultföretaget Berenschot visar att 71 procent av företagen har problem med rekrytering och att 60 procent kämpar med att behålla sin personal. Undersökningen omfattar HR-personal på 900 företag.

Personalens krav på sina arbetsgivare, till exempel vad gäller balans mellan arbete och privatliv, ökar ständigt. Det handlar bland annat om att kunna jobba när och var man vill, och att ha tillgång till flexibla arbetsverktyg. HR-personalen behöver inte bara se till att själva använda moderna verktyg, utan även bidra till att övriga anställda kan göra det.

Moderna molnbaserade verktyg ger lösningar för många av de utmaningarna.”

Christopher Baker, Senior Vice President Box EMEA.