Nyheter

Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på batterier och batterisystem som skall användas i väggående fordon. Alelion kommer därmed att tillhöra den begränsade skara av tillverkare vars högspänningssystem är godkända för just detta marknadssegment vilket ger nya möjligheter avseende försäljning till denna typ av fordon.

ECE-R100 är en internationell standard vad gäller laddningsbara batterisystem för elektriska fordon och som är en del av det regelsystem som tagits fram av World Forum for the Harmonization of Vehicles vilken syftar till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan genom likvärdiga krav för motorfordon världen över. För att godkännas måste batterierna möta högt ställda krav när det gäller bland annat temperatur- och kraschtålighet, brandsäkerhet, skydd mot överladdning och överhettning. Testerna har genomförts av externa testinstitut i Storbritannien och Tyskland och öppnar för en certifiering i enlighet med ECE-R100.

– Eftersom vi klarat alla tester är själva certifieringen mer av en formsak, den kritiska delen är att klara testkraven, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems.

Viktigt för specialfordon
De batterier som nu genomgår certifiering har en spänning på mer än 400V och är av den nya produktgenerationen 3. För Alelion innebär certifieringen ett viktigt steg mot ökad försäljning inom segmentet specialfordon. Segmentet omfattar ett stort antal olika typer av fordon och är sedan ett år tillbaka ett prioriterat område. De batterisystem som Alelion hittills tillverkat för truckar har inte behövt vara certifierade i enlighet med ECE-R100 då truckar inte är väggående.

– Hårdare krav på miljöområdet vad gäller allt från utsläpp av partiklar och koldioxid till buller innebär att tillverkarna av specialfordon söker lösningar för en ökad elektrifiering, säger Åsa Nordström. Här har vi en utmärkt möjlighet med våra nya högspänningssystem eftersom de är modulbaserade och specialkonstruerats för tillverkning i vår nya fabrik. Vi kan nu ta fram kundanpassade lösningar optimerade efter kundernas behov, med rätt val av cellkemi samt ett effektivt produktionsflöde.