Nyheter

Fossilfritt Sverige: Sju punkter för fossilfri offentlig upphandling

För att få fart på klimatkraven inom offentlig upphandling har sex kommuner inom Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram tagit fram en sjupunktslista på åtgärder. Med målsättningen fossilfri eller klimatneutral upphandling inom områdena transport, energi och bygg och anläggning bjuder de, i en debattartikel i Dagens Samhälle, nu in fler kommuner att höja klimatambitionerna.

– En av kommunernas viktigaste uppgifter i klimatomställningen är att ställa klimatkrav i upphandlingarna. Så skapas marknader för fossilfria lösningar och gör det möjligt för näringslivet att arbeta tillsammans i fossilfria värdekedjor, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.  

22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft där de beskriver vad som krävs för att minska växthusgasutsläppen till noll i respektive bransch. En av de viktigaste faktorerna som lyfts fram i färdplanerna är effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen för att skapa marknader för fossilfria lösningar.

Fossilfritt Sverige har därför drivit ett projekt tillsammans med sex ”klimatledarkommuner” som arbetar aktivt med att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraften hos näringslivet, stimulera innovation, skapa gröna jobb och nå klimatmålen. Kommunerna är Helsingborg, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund.

Tillsammans har de tagit fram sju punkter som är grundläggande för att möjliggöra en fossilfri offentlig upphandling och som de nu bjuder in fler kommuner att följa.

Punkterna som presenteras i en debattartikel i Dagens Samhälle idag är:

Kommunens inköp inom transporter, energi samt bygg och anläggning ska vara fossilfria eller klimatneutrala år 2030.

Ta ett regionalt ansvar för att driva på för mer samordnade klimatkrav med andra beställare.

Avsätt tillräckliga resurser.

Prioritera uppföljning av de krav som ställs.

Driv på marknadsutvecklingen i samverkan med näringslivet genom ambitionshöjningar under avtalstiden.

Effektivisera arbetet med att minska inköpens klimatpåverkan genom kategoristyrning.

Genomför kunskapshöjande insatser med beställare och inköpare inom kommunorganisationen.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle