Nyheter

Sharing City Göteborg testpilot i nationellt program för delningsekonomi

Nu får Göteborg nya möjligheter till att utveckla förutsättningarna för att låna och dela under signaturen Sharing City Göteborg. Tillsammans med Stockholm, Malmö och Umeå, blir Göteborg en av teststäderna för att vidareutveckla delningsekonomin. Sharing City Göteborg är en del av det nylanserade nationella programmet Sharing Cities Sweden som löper under tre år framöver.

Delningsekonomin handlar i korthet om att våra befintliga resurser ska nyttjas mer effektivt, genom att göra det lättare för göteborgarna att dela, låna, hyra eller byta istället för att äga. På det sättet kan fler få tillgång till de saker, tjänster eller utrymmen de behöver på ett hållbart sätt. I Sharing City Göteborg ligger fokus bland annat på att skapa förutsättningar för samutnyttjande av ytor, så som exempelvis lokaler, ytor, grönområden och offentliga rum. Det handlar också om att utveckla förutsättningarna för samutnyttjande av varor och tjänster, till exempel verktyg, kläder och leksaker.

– Det här ger en spännande möjlighet att vidareutveckla några av de delningstjänster som redan finns i Göteborg och lära oss från deras resa, samtidigt som vi kommer utveckla och testa nya delningstjänster och modeller för samutnyttjande, säger Tove Lund som är samordnare för Sharing City Göteborg på Göteborgs Stad.

Tar vara på redan befintliga delningstjänster
Göteborg har länge varit en aktiv stad inom delningsekonomin där många initiativ från såväl näringsliv, civilsamhälle och staden själv vuxit fram de senaste åren. Några av de befintliga delningstjänster som inkluderas i satsningen är den digitala samlingsplattformen Smarta kartan, som samlar lokala initiativ runtom i Göteborg för att underlätta delandet av varor och tjänster. Även kläduthyrningsverksamheten Klädoteket och odlingstjänsten Grow Gothenburg, som bland annat matchar odlingsbar mark i staden. Bland de nyare tjänsterna hittar vi bland annat det nystartade Leksaksbiblioteket i Majorna, och Akademiska hus som ska utveckla koncept för bland annat utomhuskontor.

Delningsekonomin vidareutvecklas i Södra Älvstranden
När det kommer till att utveckla och testa nya lösningar står Södra Älvstranden i fokus för Sharing City Göteborg. I området kring Skeppsbron och Masthuggskajen kommer Göteborgs Stad, genom Älvstranden Utveckling, arbeta med att utveckla nya modeller för hur ytor och tjänster ska kunna samutnyttjas mer effektivt. Arbetet sker i samarbete med flera byggbolag och fastighetsutvecklare.

– Masthuggskajen har en unik identitet som ska bevaras och utvecklas. Här finns mångfald, kreativitet, socialt ansvarstagande och en tillåtande vardagskultur. Att jobba med delningsekonomi i utvecklingen av sina fastigheter är att vara en del av ett paradigmskifte i samhället och bygga vidare på det som redan idag finns i området säger Anna-Karin Eklund, samordnare för Masthuggskonsortiet.

I testpiloten Sharing City Göteborg ingår en bredd av partners från offentlig sektor, näringsliv, universitet och civilsamhälle. Arbetet samordnas av Göteborgs Stad och där övriga partners är Älvstranden Utveckling AB, Akademiska hus, Coompanion, Göteborgs universitet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Klädoteket, The Food Print Lab, Majornas samverkansförening, Studiefrämjandet, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Bygg och Turistrådet Västsverige.

Bild: Kanozi Arkitekter