Nyheter

Försäljningen av diesel steg under april

Under april månad steg dieselförsäljningen med ca 7 % jämfört med samma månad föregående år. Konsumtionen av E85 under april steg markant − om än från låga nivåer − med hela 119%.  Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av bensin t.o.m. april uppgick till 917 800 m3, vilket är en nedgång från föregående år med ca 4 %. Bensinförsäljningen under april månad var 248 500 m3 − en svag ökning med ca 1 % jämfört med samma månad året innan. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen fortsatte att öka under april och uppgick till ca 505 200 m3, vilket är en ökning med ca 7 % jämfört med april månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 958 600 m3, vilket är ökning med nästan 5 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 %.

Försäljningen av E85 uppgick till ca 6 500 m3 vilket är en ökning med ca 119 % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 15 301 m3 vilket är en ökning med över 50 %.

Ulf Svahn VD SPBI:

Sverige är fortfarande inne i en högkonjunktur med mycket yrkestransporter, vilket återspeglas i dieselförsäljningen. Den ökade försäljningen av E85 ska ses i ljuset av att det är ekonomiskt förmånligt att tanka E85 om man har den möjligheten.

Försäljningen av eldningsolja steg ackumulerat och uppgick under perioden januari till april till ca 197 400 m3, en ökning med ca 3 %.  Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. April 2018 har en leveransdag mer än april 2017.