Nyheter

Everdrone demonstrerar världens mest avancerade visuella navigationssystem för autonoma drönare

Systemet integrerar med valfri plattform via drönarens flygkontroll och möjliggör funktioner så som 360°-graders kollisionsskydd, högpresterande optisk navigation och precisionslandning. Systemets ombordmjukvara bearbetar över 5 GB sensordata per minut vilket drastiskt minskar gapet mellan styrsystem för autonoma drönare och system som används i självkörande bilar.

I dagsläget är i praktiken all kommersiell flygning med drönare begränsad till att operera inom synhåll från piloten. Anledningen är avsaknaden utav regelverk och en tydlig standard vad gäller flygsäkerhet för obemannade flygande farkoster, s.k. drönare.

Göteborgsbaserade Everdrone arbetar med en ny typ av visuellt, även kallat optiskt, navigationssystem med målsättningen att möjliggöra kommersiell användning av drönare utom synhåll. Systemet är autonomt och innebär således att drönaren tar egna beslut utifrån det uppdrag den utför och den omgivande miljön.

– Ett avgörande problem med dagens drönare är avsaknaden av intelligenta system för att läsa av den omgivande miljön. Ingen skulle föreslå att man skickar ut självkörande bilar på vägarna utan sofistikerade sensorer och mjukvara för att undvika kollisioner. Den typen av säkerhetstänk måste också appliceras på den framväxande branschen för kommersiella drönare, säger Mats Sällström, VD på Everdrone.  

Det är högst sannolikt att framtida regelverk kommer att ställa krav på kommersiella drönare att ha ombordsystem för att aktiv kunna undvika kollisioner med hjälp av sensorer och mjukvara. Den här typen av teknologi som kan agera oberoende av externa system kallas i drönarbranschen för icke kooperativa kollisionsskydd.

– Förmågan att känna av den omgivande miljön i realtid och detektera eventuella människor, byggnader och andra markbaserade hinder är helt avgörande när det kommer till att utveckla säkra autonoma drönare. Detta blir speciellt viktigt då vi ser fler och fler användningsområden i stadsmiljöer som har koppling till räddningstjänst och sjukvård, säger Mats Sällström, VD på Everdrone.

Det system som Everdrone utvecklar bygger på inhämtandet av högupplöst djupdata från sju stycken Intel® RealSense™ kameraenheter som är monterade på drönaren. En omborddator bearbetar mer än 5 GB sensordata per minut och skapar på så vis en detaljerad 3D-modell av drönarens omgivning i realtid. Genom att kombinera 3D-modellen med mjukvara som möjliggör optisk navigation samt integrera mot drönarens flygkontroll så kan drönaren navigera säkert och med hög precision i närheten av byggnader och människor. Systemet möjliggör även tillämpningar i områden där man av olika skäl inte kan förlita sig på GPS, exempelvis inomhus eller i tät bebyggelse.

– Mängden högupplöst realtids-djupdata som vi har tillgång till i systemet saknar motstycke i drönarsammanhang. Den ger oss möjligheten att navigera drönaren säkert med extremt hög responsivitet och precision. Detta ger i sin tur förutsättningar för intelligent, autonomt beslutsfattande i systemet, säger Maciek Drejak, teknisk chef på Everdrone.    

Under kommande 12 månader avser Everdrone att genomföra mer avancerad testning under realistiska former tillsammans med Räddningstjänsten i Storgöteborg och Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen.

Specifikation visuellt navigationssystem

Räckvidd: 100 m i dagsljus (10 m i bristfälliga ljusförhållanden)

Bildhastighet: 10-60 Hz

Sensorernas synfält: 360×90° horisontella sensorer, 90×60° nedåtriktad sensor

Sensordata som bearbetas per minut: 5-7 GB

Bild från vänster till höger: Victor Nilsson, Machine Learning Engineer; Maxim Chukharkin, Machine Learning Engineer; Emil Granberg, Technical Developer; Mats Berggrund, Senior Software Developer; Maciek Drejak, CTO; Mats Sällström, CEO; Joakim Wigström, Senior Software Developer