Nyheter

C3C rekryterar ny projektledare med inriktning mot Infrastruktur

Anna Hulefors, som från 25 februari 2019 är anställd som projektledare på C3C Engineering AB. Anna är utbildad civilingenjör inom husbyggnads- och anläggningsteknik med tidigare erfarenheter som konstruktör och projektledare.
Annas huvudsakliga uppgift hos C3C Engineering AB blir att driva projekt med inriktning mot infrastruktur som terrasserande murar, stödmurar, bullerskydd samt marina projekt inom kaj och hamn.
C3C tar därmed ytterligare kliv framåt i arbetet för att skapa attraktiva lösningar för ett mer långsiktigt hållbart samhälle.