Nyheter

HallandsHamnar och Varberg Energi i strategiskt samarbete

HallandsHamnar och Varberg Energi har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att fördjupa relationerna mellan företagen, främst inom områdena hållbarhet, energisystem och smarta elektroniska lösningar (Internet of Things-lösningar – IoT).

Den gemensamma målsättningen med samarbetet är att HallandsHamnar ska nå sin vision att vara Europas modernaste skogshamn och för Varberg Energis del att utveckla sin produktportfölj av sammansatta energi- och IoT-tjänster.

– Vi tycker att det är oerhört stimulerande att vi inom kommunkoncernen kan hitta en samarbetspartner som kan inspirera och bistå med nödvändig spetskompetens. Vi befinner oss i en intensiv utvecklingsfas i och med den pågående processen att flytta en stor del av vår nuvarande hamn till en helt ny och modern hamndel som skall stå klar 2024, säger HallandsHamnars VD Björn Alvengrip.

Avtalet innebär även att företagen långsiktigt skall fördjupa sitt samarbete och utöver de inledande fokusområdena på sikt kontinuerligt identifiera nya intresseområden för fortsatt utveckling. Finansiering sker av respektive part och ambitionen är att engagera ytterligare aktörer för att stärka framdriften och innehåll.

– Det är inte ofta det byggs helt nya hamnar med en så hög ambition. Att delta i den resan och bidra till att göra hamnen mer hållbar, smart och till en naturlig del av staden ser vi fram emot, säger Varberg Energis VD Björn Sjöström.

– Varberg Energi och Hallands Hamnar är två helägda bolag av Varbergs kommun. Som ordförande och representanter för bolagen tycker vi att det är mycket roligt och bra för kommunen och bolagen i koncernen att vi hittar denna typ av samarbetsformer för att ligga i framkant gällande samhällsutveckling, hållbart byggande och effektivitet, säger Cecilia Rönn, ordförande Varberg Energi och Reine Antonér, ordförande HallandsHamnar.