Nyheter

Wistrand och Corptrade Webbinarium: Ägarskifte och försäljning av aktiebolag

Värdehöjande åtgärder inför ett ägarskifte – Fokus: Entreprenad & infrastruktur.

Corptrades VD och grundare Claes-Henrik Bjuhrberger går tillsammans med Wistrands advokater Johannes Wårdman och Tobias Svadling igenom hur bolag och ägare kan förbereda sig inför ett ägarskifte och en försäljning:

Hur ser transaktionsmarknaden i branschen ut (hur aktiva är köparna)?

Hur kan du öka ditt entreprenad-/infrastrukturbolags värde?

Hur ser köparna på befintliga och icke-befintliga entreprenadavtal?

Hur har tidigare säljare i branschen upplevt transaktionsprocessen?

Corptrade och Wistrand har båda lång och bred erfarenhet av ägarskiften och har tillsammans i närtid gemensamt genomfört ett antal transaktioner inom just entreprenad- och infrastrukturbranschen, t.ex. försäljningen av Samgräv och försäljningen av Mikaels Grävtjänst.

Datum: 24 mars 2021 Tid: 09.00

OSA: Klicka här