Nyheter

Miljardsatsning på cykel- och kollektivtrafik – 26 städer får stadsmiljöavtal

Nu beviljas nya stadsmiljöavtal med satsningar på cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Fler kommer att få möjlighet att resa kollektivt och cykla i städer. Trafikverket har hela listan på satsande kommuner.

Flera kommuner, stora som små, ansöker om paketlösningar för cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Flera av dem söker återkommande och tio av dem har fått sin första ansökan beviljad.

– Det är positivt att fler och fler upptäcker stadsmiljöavtalen, eftersom åtgärderna bland annat har potential att bidra till minskade utsläpp och bättre luftkvalitet. Att skapa bättre möjligheter för cykel och kollektivtrafik i städerna skapar ett mer rättvist transportsystem, med tillgänglighet för fler, säger Linda Göransson, chef nationell samhällsplanering, Trafikverket.

God effekt för stadsmiljön när fler gör större paketlösningar

Totalsumman för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal är i denna omgång 994,5 miljoner kronor.

Några exempel på satsningar är:

Jönköpings kommun: framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik genom nya busskörfält samt nya och uppgraderade busshållplatser

Göteborgs stad med Västra Götalandsregionen: anpassa spårvagnshållplatser för ökad fordonskapacitet samt flera nya gång- och cykelbanor

Stenungsunds kommun: åtgärder för cykel- och kollektivtrafik i anslutning till nya resecentrum

Östersunds kommun med Region Jämtland Härjedalen: ny infrastruktur för kollektivtrafik (Östersundslänken) samt byggnation av ett cykelgarage

Piteå kommun: gång- och cykelvägar samt cykelparkering

Region Stockholm med Stockholms stad: färjeterminal Slussen

Stockholms stad: gång- och cykelbro Slussen

Övriga kommuner och regioner som beviljas medfinansiering via stadsmiljöavtal är: Botkyrka med Region Stockholm, Emmaboda, Falkenberg, Håbo med Region Uppsala, Karlskoga, Karlstad med Region Värmland, Linköping, Lund, Nybro, Oskarshamn, Partille, Simrishamn, Sundsvall, Sunne, Sävsjö, Södertälje med Region Stockholm, Uppsala, Vänersborg och Västervik.

Kommuner och regioner kan söka stöd en gång per år. Respektive kommun/region finansierar själva minst halva investeringen och genomför också motprestationer, det är egna åtgärder som bidrar till ökad effekt av satsningen.

Foto: Ulrich Dregler