Nyheter

De installerar ett av världens största trängselavgiftssystem

Trafikverket har gett Kapsch TrafficCom uppdraget av att ersätta det befintliga trängselskattesystemet i Göteborg med ett nytt, och det blir svenska ONE Nordic som installerar det nya systemet. Det beräknas vara färdig-installerat och i full drift till slutet av 2024.

Det befintliga systemet i Göteborg närmar sig slutet av sin livslängd. Därför kommer de nuvarande 42 betalstationerna, som inkluderar 85 betal- och kontrollpunkter och täcker totalt 138 körfält, att bytas ut. Med det nya friflödessystemet för flera körfält (MLFF) kan fordon identifieras automatiskt vid betalstationerna, oavsett trafik- och klimatförhållanden. Den insamlade informationen överförs till Transportstyrelsens back-office för behandling och fakturering av skattebeslut till fordonsägarna. Systemet genererar cirka 90 miljoner euro i skatteintäkter per år.

Kapsch TrafficCom har fått kontrakt både på utbytet och den tekniska driften i tio år framåt. ONE Nordic har som underleverantör fått både installationsjobbet samt ansvar för fältunderhållet för de kommande tio åren. Arbetet med att byta ut det befintliga systemet har redan påbörjats och ONE Nordics montörer kommer i perioder att jobba dygnet runt för att få allt på plats.

– Detta är ett komplext projekt på många sätt där installationerna behöver utföras i mycket tuffa miljöer med hänsyn till trafiken och dessutom på skattefri tid så varje installation måste planeras in i minsta detalj, säger Martin Johansson, Projektledare på ONE Nordic och som varit delaktig i förberedelserna sedan 2021.

ONE Nordic, som är stolta över att vara en av få aktörer i Sverige som kan ta sig an så pass stora uppdrag inom el-infrastrukturbygget, ser fram emot ett bra samarbete med beställaren Kapsch TrafficCom. ONE Nordic har lång erfarenhet av liknande jobb både för Stockholms stad och Trafikverket.

Mikael Hejel, ansvarig Area Sales Manager för de nordiska länderna hos Kapsch TrafficCom, samt Hans Gidoff, Projektledare hos Kapsch TrafficCom, har ansvar för relationen med ONE Nordic. De motiverar valet av ONE Nordic baserat på deras starka engagemang under upphandlingsfasen, gemensamma synsätt att arbeta som partners, ömsesidig tillit och transparens. Detta kombinerat med goda referenser, kvalitetsmedvetenhet och gedigen erfarenhet inom infrastruktur och lokal närvaro i Göteborg har varit avgörande för valet.

Man räknar att vara klar med installationen under hösten 2024.

Trängselskattesystemet infördes i Sverige med syftet att minska trafikstockningar och förbättra miljön i storstadsområden.

Den är utformad som en avgift som tas ut när fordon passerar vissa avgiftsbelagda zoner och vid vissa tider på dygnet. Genom att införa trängselskatter ville man öka incitamentet för människor att välja alternativa transportsätt till bilen, som kollektivtrafik, cykling eller gång.

Trängselskattesystemet har varit föremål för debatt och olika åsikter. Vissa har ifrågasatt dess effektivitet, rättvisa och fördelningseffekter på samhället. Samtidigt har andra uppskattat de positiva effekterna som systemet har haft på trafiksituationen och miljön i de berörda områdena. Några menar även att det är ett sätt att finansiera det så kallade Västsvenska paketet, ett stort infrastrukturprojekt och politiskt avtal som syftade till att förbättra kollektivtrafik och vägar i Västsverige, med fokus på Göteborgsområdet.

Foto: Pasi Mämmelä