Nyheter

Sigma Technology Group bidrar till europeisk standardisering av digitala produktpass

Sigma Technology Group, ett ledande företag inom IT-lösningar och teknisk konsultation, är med sitt deltagande i den nyligen skapade kommittén för standardisering av digitala produktpass (DPP) i Sverige, aktivt involverat i formandet av transparens för framtidens produktinformation.

Denna kommitté, bildad av Svenska institutet för standarder (SIS), är ett mycket viktigt svar på den Europeiska kommissionens krav på DPP.

– Kommittén strävar efter att samla en bred expertis över flera olika sektorer för att kraftfullt representera Sverige under den europeiska standardiseringen av DPP, säger Amelie Olsen, enhetschef på Sigma Technology Informatics Solutions. Hon fortsätter:

– Detta kommer inte enbart förstärka Sveriges inflytande, utan kommer också garantera utvecklingen av robusta och implementerbara standarder för en mer hållbar framtid.

Standardiseringsprocessen introducerar en unik utmaning – att utveckla standarder för en reglering som fortfarande är under formalisering.

Några av områdena som kommittén pekat ut för utvecklingen av standarderna, är betydelsen att länka information till produkter, koppla nya standarder till existerande öppna standarder, säkerställa decentraliserade datalagringssystem, skyddande av känslig information, med mera. Att ta itu med dessa utmaningar kommer vara grundläggande i skapandet av ett tillförlitligt och säkert DPP-ekosystem.

Karolina Lehman, projektansvarig för DPP-tjänster på Sigma Technology Informatics Solutions säger:

– EU har nyligen godkänt en ny ramlagstiftning, Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), som även inkluderar digitala produktpass. Tillsammans med kommissionen och andra intressenter, så har vi tilltro till att vi kan leverera effektiva lösningar för DPP i Sverige.

Nästa möte för den europeiska gruppen kommer att hållas hos Svenska institutet för standarder i Sverige i slutet av oktober.

Läs mer om Sigma Technologys expertis i lösningar för digitala produktpass.