Tag: ivl

Debatt: ”Planera för att minska biltrafiken”

”Många kommuner och regioner vill utveckla städerna mer för människor, men…Debatt: ”Nya avtalslösningar centrala för transporternas klimatomställning”

”Vägtrafikens klimatutsläpp behöver minska med cirka tio procent per år för att Sveriges klimatmål om minskade utsläpp…Satsa på Sveriges Corehamnar – Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Då runt 90 procent av världshandelns transporter sker med sjöfart blir de största…Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart…Forskningsprojekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och behovet av styrmedel på godstransportområdet

I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt…Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland…Ny studie visar: Att skrota bilar i förtid inte optimalt

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt…Nu utreds möjligheterna för parkeringsskatt

Att använda parkeringsskatt som styrmedel för att…Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?

Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen är på uppgång, inte minst i Sverige….IVL Svenska Miljöinstitutet: ”Låt städer få stänga ute dieseldrivna lastbilar”

”Miljözonsreglerna bör ändras så att kommuner kan förbjuda dieseldrivna lastbilar utan att det påverkar person­bilarna.”…IVL: ”Driv på användningen av nollutsläppsfordon med lagstiftning”

Hur kan vi minska utsläppen från trafiken i våra städer? IVL har i en studie tittat på hur nordiska städer kan öka andelen nollutsläppsfordon och samtidigt driva…IVL får nytt ramavtal med Trafikverket

IVL får fortsatt förtroende från Trafikverket att ansvara för utsläppsberäkningar med HBEFA-modellen. Ett ramavtal…Mistra Carbon Exit visar hur bygg- och anläggningssektorn kan nå nettonollutsläpp 2045

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen är betydligt…