Tag: spårtrafik

Uppsala: Spårväg bekräftas som bästa alternativ

Slutrapporten från den studie som jämfört spårväg och BRT visar på…SRAT:s avtalskrav inom spårtrafiken: ”Arbetsmiljön måste bli hållbar!”

Idag lämnar fackliga parter och arbetsgivarparten Almega Tågföretagen sina avtalskrav…HSG-City från Vossloh slipar metro-spår i Oslo

Sporveien, den lokala leverantören av kollektivtransport i Oslo, har…Keolis vinner upphandling

Keolis har vunnit upphandlingen gällande…Ny undersökning: Tågresandet väntas öka efter pandemin

Pandemin har inneburit en kraftig nedgång för kollektivtrafiken, men nu är viljan att resa med buss, tåg och flyg på väg tillbaka igen. Tågresandet…ST: ”Infrastrukturen viktig om norra Sverige ska växa”

”Infrastrukturen lägger grunden för samhällets utveckling och kan bidra till att möjliggöra framtidens arbetsmarknad. Detta är aktuellt nu när de norra delarna av landet ska växa. Därför är…SJ säger upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid: ”Inget intresse från beställarens sida att omförhandla avtalet”

Som en konsekvens av uteblivna biljettintäkter närmar sig SJs förlust för den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen en halv…Fackförbundet ST: ”Pandemin utnyttjas av tågoperatören Arriva för att hyvla bort anställdas rättigheter”

Tågoperatören Arriva som driver de skånska lokaltågen Pågatågen försöker nu genom hyvling få anställda att överge tidigare ingångna kollektivavtal, under förespegling att pandemins konsekvenser tvingar företaget att…MTRX erbjuder gratis munskydd och fri avbokning

Efter de lättade reserekommendationerna från den 13 juni har MTRX, med fokus på tryggheten ombord, gett många möjligheten att semestra i Sverige. Nu väljer MTRX att fortsätta…SJ:s försäljning rasade sista två veckorna i mars

Efter en stark inledning av kvartalet…Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på väg…Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg…