Nyheter

Peter Eriksson deltar i seminarium om artificiell intelligens

Onsdag den 14 juni anordnar Digitaliseringsrådet ett seminarium om digitaliseringens möjligheter med fokus på artificiell intelligens (AI). Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) deltar under seminariet som kommer att webbsändas via Digitaliseringsrådets hemsida.

Digitaliseringsrådet har som uppgift att främja genomförandet av regeringens samlade digitaliseringspolitik. Rådet består av tio ledamöter och leds av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Onsdagens seminarium kommer fokusera på frågorna:
– Vilka är AI:s möjligheter på kort och lång sikt?
– Hur kan dessa möjligheter utvecklas som område och specifikt i Sverige?
– Hur kan vi använda AI:s möjligheter i Sverige?

Seminariet kommer att webbsändas via digitaliseringsradet.se

Redaktionen

Av Redaktionen