Nyheter

Rundabordssamtal om digitalisering för ett effektivare bostadsbyggande

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) ledde idag ett andra rundabordssamtal om digitalisering av bostadssektorn.

– Digitalisering kan leda både till kostnadseffektivisering och även miljövinster. I april höll jag ett första rundabordssamtal om branschens digitala potential. Då träffade jag främst byggbranschen. Idag träffade jag aktörer från en större del av bostadssektorn, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

a uppkopplad

Tillväxtanalys presenterade i december 2016 rapporten Digital mognad i svenskt näringsliv. Rapporten visar att digitaliseringen inom byggindustrin ligger på en låg nivå. Samtidigt finns det en stor utvecklingspotential för branschen på området.

Under dagens andra rundabordssamtal fick Peter Eriksson ta del av erfarenheter från företag, myndigheter och intresseorganisationer.

Redaktionen

Av Redaktionen