Nyheter

Bågar, trä och glas i förslagen till Lunds nya stationshus

Två arkitektkontor har nu presenterat sina bearbetade förslag på Lunds nya stationshus. Det är två väl genomarbetade förslag som båda erbjuder en attraktiv mötesplats med genomtänkta stationsfunktioner.

Arkitektkontoren 3xN och Elding Oscarson C.F. Møller har nu presenterat förslag på ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation. Kontoren har bearbetat sina tidigare förslag och utvecklat både arkitekturen och stationens relation till omgivningen samt hur stationen kan utvecklas med intressanta funktioner.

– Det är en imponerande insats av de båda teamen. De har lyckats väl med att omsätta målbilden vi formulerat för Lunds Centralstation, och gjort det på två olika sätt. Det är en komplex uppgift de ställts inför och mycket viktig för staden. Det här är entrén till staden. Den är viktig för attraktiviteten i stadskärnan, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.

ab moller lund
Elding Oscarson C.F. Møllers förslag Ikon är en destination lätt att känna igen från alla väderstreck.
Bild: Elding Oscarson C.F. Møller

ab 3xn lund
I 3xN:s förslag Tradition möter innovation har arkitektur med utgångspunkt i det lokala.
Bild: 3xN

Gemensamt för båda förslagen är att de tar avstamp i en klassisk stationsbyggnad. Det tar sig bland annat uttryck i traditionella bågformer och en invändig, synlig träkonstruktion. Båda arkitektkontoren har också valt att föreslå en mindre flytt norrut av Tullkammaren. På så sätt skapas bättre resenärsflöden och Tullkammaren kan utvecklas med ett innehåll som bidrar till området.

– Stationens funktion är viktig för att göra det enkelt att resa kollektivt. Båda förslagen visar på möjligheter att skapa en central mötesplats som blir attraktiv för resenärer och besökare. Förslagen möjliggör ett intressant och blandat innehåll i centralstationen som kommer bidra till dynamik i stationen och närmiljön, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Bedömningsgruppen med representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket kommer nu att väga förslagens olika för- och nackdelar mot varandra. Målsättningen är att under januari slutligen kunna berätta vilket av förslagen som kommer att ligga till grund för det detaljplanearbete som tar vid.

Så här beskriver arkitektkontoren själva sina förslags främsta kvaliteter:

3xN
Tradition möter innovation – arkitektur med utgångspunkt i det lokala.
En byggnad formad av flöden – resenärsflödet sätts främst.
En demokratisk byggnad – en öppenhet och transparens som är inbjudande och ger god orienterbarhet.
Stationsrummet spänner över spåren och förenar den östra och västra entréhallen.

Elding Oscarson C.F. Møller
Ikon – en destination lätt att känna igen från alla väderstreck
Inkluderande och sammanlänkande – en demokratisk mötesplats
Framåtblickande med historisk förankring – sprungen ur platsen och den unika Lundaandan
Humanistisk – arkitektur med människan i centrum, skala och materialite.

Bilder:
3xN och Elding Oscarson C.F. Møller

Redaktionen