Nyheter

UNI-light får EU-stöd för att utveckla tunnelbelysning

Uni-light har beviljats ett stöd på €50,000 inom EU’s Horizon 2020 program för små och medelstora företag. En första ansökan lämnades in sommaren 2017 och har sedan kompletterats i flera omgångar för att möta de högt ställda kraven i utvärderingarna.

Den senare fasen, som kräver ny ansökan om betydligt större belopp, omfattar bl a demo- och pilotinstallationer.

Uni-light har utvecklat ett tekniskt koncept för tunnelbelysning och byggt en första prototyp.

I tunnlar måste man under byggtiden säkra nödbelysning med batteridrift i det fall ordinarie elförsörjning faller bort. I dagens lösning innebär det att även avsiktlig nedsläckning av belysningen utlöser nödbelysningen och belastning av batterierna, som laddas ur successivt i onödan och som kortar livslängden. Uni-lights SmartSwitch kan skilja på externa strömavbrott och avsiktlig släckning och därmed undvika onödig belastning på nödbelysning och dess batterier, vilket är en betydande kostnadsreduktion med avseende på batterilivslängd, energiförbrukning och lampornas livslängd.

Uni-light har tidigare i oktober fått stöd om 500,000 kr av Vinnova för att utveckla tekniken och ta fram en marknadsplan för smart tunnelbelysning. Stöden är komplementära och ger Uni-light möjlighet att lägga koncentrerade resurser på denna utveckling.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.