Nyheter

Fortsatt konflikt i Göteborgs hamn

Sveriges Hamnar har erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på det för hamnarbete gällande kollektivavtalet Hamn- och stuveriavtalet men erbjudandet har avvisats. Sveriges Hamnar står till förfogande för fortsatta förhandlingar.

 – Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet avfärdar Sveriges Hamnars erbjudande om hängavtal till branschens kollektivavtal i enlighet med den modell som gäller på svensk arbetsmarknad, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar.

Efter att Hamnarbetarförbundet begärt förhandlingar om kollektivavtal med Sveriges Hamnar har parterna träffats vid fyra tillfällen under senhösten.

Vårt mål är att finna en hållbar lösning som inte äventyrar stabiliteten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi står till förfogande för fortsatta förhandlingar, avslutar Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet vänder sig mot att Sveriges Hamnar inte ser Hamnarbetarförbundet som en jämbördig facklig part  utan vill att de ska hänga på det avtal som slutits mellan Transport och Sveriges hamnar.

– Allting är löst utom själva kärnfrågan, sa Hamnarbetarförbundets styrelseledamot Erik Helgeson efter förhandlingar i tisdags.