Nyheter

Dynatrace går in på säkerhetsmarknaden för molnapplikationer med ny modul

 Dynatrace har gått in på på säkerhetsmarknaden för molnapplikationer med lanseringen av en ny modul till sin branschledande Software Intelligence-plattform.

Nya Dynatrace® Application Security Module tillhandahåller kontinuerlig RASP-funktionalitet (Runtime Application Self-Protection) för applikationer i produktions- och förproduktionsmiljöer och är optimerad för Kubernetes-arkitekturer och DevSecOps.

Den här modulen erbjuder samma nivå av automatisering, AI, skalbarhet och pålitlighet som Dynatrace® Software Intelligence-plattformen och utökar den till att nu även omfatta RASP i moderna molnmiljöer. Dynatrace-kunder kan aktivera den här modulen med ett knapptryck, vilket ger kunder som använder Dynatrace-plattformen möjlighet att omedelbart öka sin säkerhet och precision.

– Dynatrace Application Security levererar fullständig detektion av körtiden, säger Julien Bourteele, Chief Information Security Officer på Stelliant. Detta gör att vi känner oss mycket säkrare, då det garanterar att vi inte har några blinda fläckar och att vi inte slösar tid på fel saker. Detta hjälper oss att innovera snabbare.”

IDC förutspår att till år 2022 kommer 90% av alla nya företagsapplikationer världen över att utvecklas till att vara molnbaserade, genom att använda flexibla metoder och API-drivna arkitekturer som utnyttjar mikrotjänster, containers och serverlösa funktioner.

Traditionella metoder för applikationssäkerhet kan inte hänga med i dessa ständigt föränderliga miljöer. Trots att organisationer har investerat i flera verktyg för att hantera säkerhetshot fortsätter de att ha dolda sårbarhetsluckor och att inte analysera hur dessa påverkar molnbaserade applikationer.

När sårbarheter upptäcks kräver nuvarande tillvägagångssätt manuella processer för exakta risk- och konsekvensanalyser och tvingar arbetsgrupper att lägga alltför mycket tid på felsökning. Dessutom har påskyndade innovations- och DevSecOps-processer medfört att säkerhetstestandet ibland får stiga åt sidan, vilket ger utvecklarna ett större ansvar att garantera att koden inte har några sårbarheter.

När arbetsgrupperna inte har tid att manuellt analysera, bedöma och hantera risker baserat på samplade eller schemalagda skanningsresultat, kan även de vanligaste och mest väldokumenterade sårbarheterna förbli oupptäckta och öppna upp för hackare att utnyttja.

Dynamiska molnmiljöer för applikationssäkerhet uppskattas bli en industri på 18 miljarder dollar. Dynatrace® Application Security är särskilt utformad för den här möjligheten och gör det möjligt för DevSecOps-team att innovera i den hastighet som verksamheten kräver, samtidigt som säkerheten garanteras.

Med Dynatrace Application Security får våra DevSecOps-team äntligen den 100-procentiga produktionstid de behöver för att försvara sårbarheter i vår Kubernetes-miljö, säger Jürgen Plasser, Application Security Management på Raiffeisen Software GmbH. Dynatraces topologidrivna och exakta riskbedömning i realtid gör att vi kan fokusera vår energi på viktiga saker i verksamheten, vilket eliminerar bortkastad tid på att arbeta genom mängder av falska positiva resultat.