Nyheter

Kenni Ramsell, Dynabook: ”Edgelösningar lyfter ut IT till användaren”

”Edge är inte bara ett av modeorden för dagen. Allt pekar på en stark ökning av antalet edgelösningar de närmaste åren. Ett av skälen är att den pågående pandemin sätter fokus på behovet av lokala IT-lösningar.”

Det skriver Kenni Ramsell på Dynabook:

”Begreppet ”edge” i IT-sammanhang syftar på lösningar utanför stora centrala datacenter, i kanten av nätverken, därav benämningen. Tidigare var begreppet edge starkt kopplat till IoT, men den kopplingen luckras upp. Edge behöver inte betyda datainsamling från sensorer kopplade till maskiner. Det kan lika gärna handla om människor som matar in data, eller data från sensorer inbyggda i deras kläder, eller andra ej centraliserade IT-l

Användningen av edgelösningar har varit starkt uppåtgående under några år och det fortsätter uppåt. Analysföretaget IDC förutspår en ökning på hela 800 procent för antalet applikationer som kommer att tas i bruk i edgemiljöer 2024, jämfört med 2020. Det innebär att en himla massa data kommer att genereras, och behöva hanteras, utanför de stora datacentren.

Vad beror det stora intresset för edgelösningar på, förutom att det finns åtskilliga tillämpningar som inte är möjliga i andra IT-miljöer, eller i alla fall fungerar bättre i edgemiljöer? En orsak är den pågående pandemin. Att folk jobbar hemifrån innebär att stora datamängder genereras och används i kanten av nätverken. Antagandet att distansarbete fortsatt kommer att vara vanligt, även efter att pandemin förhoppningsvis klingat av, innebär ett permanent behov av kraftfulla edgelösningar framöver.

Det här innebär förändringar för all IT-verksamhet. Trycket på datacentren och de stora nätverken kanske inte minskar, men det kommer i alla inte att öka i samma omfattning som det hade gjort utan ett starkt fokus på edgelösningar. Det innebär också bättre förutsättningar för att minska fördröjningar och öka prestanda för den enskilde användaren.

När den ekonomiska återhämtningen efter pandemin tar ordentlig fart erbjuder också edgelösningar alternativ till traditionella centraliserade IT-lösningar med potential för både bättre prestanda och lägre kostnader. Det gäller inte bara applikationer som används av människor. Edgelösningar på fabriksgolven gör det till exempel enklare att kombinera hög avkastning med hög kvalitet för tillverkande företag.

Ytterligare en faktor som snabbar på utvecklingen av edgelösningar är den förestående, och i vissa fall pågående, utrullningen av 5G. 5G-anslutningar inte bara minskar fördröjningar (latency), utan gör också helt nya edgelösningar möjliga. Samtidigt är edgelösningar ett av de starkaste skälen att satsa på 5G. Kort sagt, edge och 5G lever i symbios.

Edge passar även bra ihop med flera andra starka tekniktrender. IoT, AI och så kallade wearables (till exempel smarta klockor) drar alla nytta av edgelösningar för lokal hantering av data i realtid. Konkreta exempel är mer effektiva försörjningskedjor och lösningar för att öka både säkerhet och produktivitet för dem som arbetar ute på fältet.

Alla de förväntade fördelarna med edgelösningar kommer så klart inte att kunna realiseras utan insatser från företag och organisationer. Det krävs ny utrustning, ny infrastruktur, nya arkitekturer, ny kompetens och, sist men inte minst, framsynthet eller till och med fantasi vad gäller att komma på, designa och implementera applikationer i kanten av nätverken.”

– Kenni Ramsell, Nordenchef, Dynabook –