Nyheter

En ny målerihall för Toyotas produktion av eldrivna truckar i Mjölby

– En egentligen en ganska traditionell industribyggnad med stålstomme och parocväggar, säger total- och byggentreprenörens projektchef Roger Jonsson.

Investeringen i en ny byggnad för pulvermåleri är en första etapp av tre i Toyotas satsning på att i Mjölby öka sin produktionskapacitet till 120 000 elektrifierade fordon per år.

Byggstarten för den drygt 7000 kvadratmeter stora måleribyggnaden ägde rum i augusti 2023. På en byggarbetsplats i Toyotas kvarter vid infarten söderifrån mot centrala Mjölby. 

Måleribyggnaden med sin stålstomme och sina med parocskivor stenullsisolerade innerväggar får en fasad med sandwichpanel i plåt i en mörkgrå nyans. 

Takkonstruktionen är bärande takplåt med isolering i papp.

Åhlin & Ekeroths projektchef Roger Jonsson:

– Vi ligger bra till! Vi ska nu innan semestern gjuta golvet inne i hallen. Sedan har vi bara lite detaljer kvar, som fönster, dörrar och portar plus en del grundinstallationer. Resten av installationerna gör Toyota själv. 

Truckproducentens nybyggnad i Mjölby ska stå färdig i oktober 2024.

En komplikation i projektet har varit dagvattenhanteringen.

– Det låg så att säga en öppen damm där huset skulle byggas. Så vi fick bygga ett nytt magasin för dagvatten, som är underjordiskt. Att dra nya stamledningar till det här har pågått lite parallellt.  

Toyota Material Handling International i Mjölby är företagets största anläggning i Europa. Där det hittillsvarande rekordåret 2022 producerades 84 000 elektrifierade fordon.

Den nya byggnaden för Toyotas pulverlackering av truckstativ uppges innebära en stor satsning på energieffektivisering och miljöaspekter. Med exempelvis avloppsfri behandling samt planer på uppvärmning med hjälp av biogas. Lägg till värmeåtervinning via ventilationsaggregat. 

Dessutom kommer anläggningen att ha två oberoende produktionsflöden. Vilket möjliggör en flexibel och energieffektiv produktion efter behov.

Bild: Toyota Material Handling International AB 

FAKTA:

Tidplan: augusti 2023–oktober 2024 

Byggherre: Toyota Material Handling International AB 

Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Arkitekt: Janson & Sedihn Arkitekter AB 

Kostnad: 200-500 Mkr