Tag: Forskare

Förbättrad kommunikation ska göra Vellinge kommuns vallprojekt till en framgång

Vellinge kommun tar in experthjälp för att vässa kommunikationen kring jätteprojektet…Forskning kan minska transportarbetares exponering för skadliga partiklar

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om…Ny undersökning: Så kan militära AI-system angripas och vilseledas

Det blir allt mer intressant för Försvarsmakten att använda AI-system i militära sammanhang. Men motståndare…Minimal förstärkare revolutionerar optisk kommunikation

Forskare på Chalmers presenterar nu en världsunik optisk förstärkare som förväntas revolutionera både rymd- och fiberkommunikationen. Den är så kompakt att den ryms på ett minimalt chip – och genererar minsta möjliga brus….KTH-forskare: ”Höghastighetsbanor leder inte till positiva klimateffekter”

”Det finns en uppenbar risk att investeringen i höghastighetsbanor inte leder till positiva klimateffekter och att det inte är rimligt att motivera dem med klimatskäl. Inget av Trafikverkets scenarier…Debatt: ”Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen”

”Trafikverket har lämnat ett förslag på inriktning för nationell transportplanering. Förslaget, vars remisstid löper ut i dag (29/1), bygger på en tveksam prognos som låser inriktningen…Ny studie ska utveckla logistiklösningar

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Nu startar en förstudie…Ny teknik för att spåra ”fingeravtryck” i skadlig god

Säkerhetsforskare hos Check Point har utvecklat en teknik för att identifiera olika utvecklare av skadlig kod. Genom att kunna identifiera en utvecklares unika ”handstil” eller ”fingeravtryck” i den skadliga koden kommer säkerhetsforskarna nu att kunna upptäcka nya förekomster av skadlig kod utvecklade av samma utvecklare, vilket leder till större möjligheter att stoppa dem direkt…Forskning om mätteknik påverkar framtidens flygplatser

Sofistikerad teknik kan förändra flygledning…