Tag: Tyréns

Ny studie av mobilitet i Sverige: 6 av 10 resor kan göras till fots eller med cykel inom en kvart

Nästan 60 procent av alla resor som sker i Sverige är så korta att de kan genomföras gående eller…Anders Fryksdahl stärker upp Tyréns satsning inom elkraft

Samhällets utveckling ställer allt större krav på både produktion och distribution av el. Nu ökar Tyréns…Tyrens: ”Regeringen måste ändra fokus för den kommande nationella infrastrukturplanen”

Det råder inget tvivel om att såväl privatpersoner som näringsliv måste förändra och…Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under de närmaste fem åren, och närmare sex av tio svenska företag är nu…Trygghet och multifunktion i fokus när Tyréns skapar framtidens infrastruktur

I takt med att samhället förändras ställs nya krav på byggnader och platser utefter människors nya…Andreas Planthaber ny affärschef på Tyréns

Den 1 februari tillträdde Andreas Planthaber tjänsten som affärschef med ansvar för affärsområde Väg och järnväg i västra Sverige. Andreas…Debatt: ”Oacceptabelt att det inte går att ladda bilen på landet”

”I dag råder det närmast konsensus att omställning till…Ny affärschef på Tyréns

Den 1 april tillträder…Tyréns vinner stort projekteringsuppdrag för Norrbotniabanan

Trafikverket har tilldelat Tyréns uppdraget att…Vinner stort järnvägsuppdrag

Ramboll har tillsammans med Tyréns vunnit…Tyréns: ”Kommunerna behöver ha bättre koll på sina kollektivtrafiksatsningar”

Kommunerna och Trafikverket lägger stora resurser på att effektivisera kollektivtrafiken. Målet är att vi som resenärer ska få kortare restider och kunna lita på tidtabellerna. Det är bra. Men tyvärr…Sveriges snabbast växande E-magasin?

Det vet vi inte med säkerhet men vi vet att den 30:e juni lämnar Nya Projekt Bygg & Fastighet redaktionen på Linnégatan i Stockholm och skickas ut…Tyréns utvecklar Göteborg

I Göteborg pågår arbetet med Västlänken, som är en ny dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala staden. När Västlänken står klar år…Swerig deltar på Nordic Rail 2019

Deltar i år för elfte gången med en samlingsmonter…Gigantiska infrastruktursatsningar i fokus för föreläsningar under Load Up North

Gusten Granström, vd Norrbotniabanan, en av talarna…Svevia sanerar mark med sjöutsikt

Innan det nya bostadsområdet i Östersund kan fortsätta byggas…Tyréns hjälper landskapet över Hallandsåsen

Trafikverket planerar en ny ekodukt längs med E6 på Hallandsåsen…