Nyheter

Inlandsbanan på Elmia Nordic Rail 10–12 oktober

Elmia Nordic Rail i Jönköping är Nordens viktigaste järnvägsmässa. Här finns det absolut senaste inom produkter, innovationer och tjänsteutbud.

Inlandsbanan är självklart på plats och presenterar Inlandsbanans framtid – projekt Inlandslänken, snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland.

Varmt välkommen till monter A06:18 så berättar Inlandsbanan mer om vilka lokala, regionala, nationella och internationella fördelar och nyttor en upprustad Inlandsbana medför.

a inlands

Inlandslänken
Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges mest råvarurika regioner, är att stärka Sveriges framtid. Tillgång till en stabil transportkapacitet på järnväg är en förutsättning för nationell tillväxt och internationell konkurrenskraft.

Inlandsbanan kan i upprustat skick avlasta och stärka godstransporter i närtid. Dessutom kan andra banor bättre planeras för underhåll och byggnation när trafik kan ledas via Inlandsbanan. Den skulle även frigöra kapacitet och skapa utrymme till persontrafik på stambanan och längs Norrlandskusten. Hela järnvägssystemet i Norrland blir därmed robustare genom ökade redundansmöjligheter.

Framtidens persontrafik i inlandet
Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. Om fler ska vilja bo i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter. Inlandsbanans mål är att minska restiden och samtidigt avstånden i inlandet.

Inlandsbanan – en komplett järnvägskompetens
Inlandsbanan är en pålitlig leverantör av järnvägstransporttjänster. Man arbetar nära sina kunder och samarbetspartners, för att hitta välanpassade lösningar och göra snabba insatser.

Fotomontage: Nestorville
Redaktionen