Nyheter

DHL har ingått ett partnerskap med SOS Barnbyar

DHL har skrivit på ett treårigt partnerskap med den internationella barnrättsorganisationen där de bidrar både finansiellt och genom att utveckla ett mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar.

DHL har ingått ett treårigt partnerskap med SOS Barnbyar Sverige där företaget bidrar både finansiellt och med volontärstöd till organisationens verksamhet.

Som en del i detta partnerskap kommer DHL att ingå i SOS Barnbyars professionella mentorprogram där samarbetspartners bidrar med kunskap och stöd till ensamkommande ungdomar som är placerade i nätverksboende i Sverige. Det innebär bland annat att medarbetare på DHL kan engagera sig som volontär och besöka SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen för att i olika samhällsorienterande teman prata svenska med de ensamkommande ungdomarna. Som volontär ges också en möjlighet att hjälpa dessa ungdomar med att exempelvis berätta om olika yrken, arbeta med CV-skrivning och arbetsintervjuträning inför eventuella jobbansökningar. Aktiviteter för att hjälpa dem att lättare etablera sig i det svenska samhället och utöka sitt nätverk.

– För oss på DHL är det viktigt att kunna bidra till en bättre värld, där vi får möjligheten att förbättra människors liv, säger Ted Söderholm, vd DHL Express Sverige. Samarbetet med SOS Barnbyar ger våra DHL-medarbetare möjligheten att engagera sig socialt genom att stödja ensamkommande ungdomar att aktivt söka arbete. Dessutom kan relationen mellan våra medarbetare och dessa ungdomar bidra till många värdefulla insikter både på ett professionellt och personligt plan.

– Idag har många unga svårt att komma in på arbetsmarknaden, och för ensamkommande barn och unga kan det vara ännu svårare. Samarbetet med DHL bidrar till att ungdomarna i vår verksamhet får det stöd de behöver för att etableras och bli självständiga, självförsörjande vuxna, vilket är grunden för ett hållbart samhälle, säger Annika Billing, programchef SOS Barnbyar.

DHL Sverige är det 27:e landet inom DHL-koncernen som ingår i ett lokalt partnerskap med den internationella barnrättsorganisationen som arbetar dels för barns rättigheter enligt Barnkonventionen genom opinionsbildning och påverkan, dels med att samla in pengar för att finansiera den internationella verksamheten som omfattar vård och omsorg av barn som är eller riskerar bli ensamma och växa upp utan förälders omsorg.

– I vårt globala GoTeach-program arbetar vi för att förbättra utbildning- och arbetsmöjligheter för ungdomar, särskilt de från missgynnade socioekonomiska bakgrunder, säger Alex Hislop, Vice President – Head of Consumer & Retail Sectors MLEMEA, DHL Supply Chain. I och med detta partnerskap med SOS Barnbyar tar inte bara vi som företag vårt samhällsansvar utan våra medarbetare får även möjligheten att engagera sig socialt.