Nyheter

Vart tog hela Sverige-satsningen vägen?

Trots att regeringen i vårbudgeten föreslår att potentialen utanför storstadsområdena ska tas tillvara bättre, saknas fortfarande en trovärdig transportpolitik för att hela Sverige ska kunna leva.

Vårbudgeten innehåller många bra satsningar som ytterligare resurser för förbättrad kollektivtrafik och vägunderhåll på landsbygden. Men vad som saknas är en tydlig transportpolitik för hela Sveriges transporter. För samtidigt genomförs nu ett stort antal åtgärder på transportområdet som särskilt försvårar för boende och för företag utanför storstäderna. Som regeringens politik ser ut har transportsektorn belagts med extraskatter istället för uppmuntran och lättnader för att kunna utvecklas och för att kunna satsa på ny teknik.

– Drivmedelsskatterna har höjts samtliga år under mandatperioden, ett bonus-malussystem för fordonsskatten som ger extra hög skatt för bilar som är vanliga på landsbygden ska införas och arbetet med att införa en kilometerskatt utöver drivmedelsskatterna för lastbilstransporter fortsätter, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

– Dessutom har flygskatten nu trätt i kraft. Flygets klimatpåverkan är egentligen en global fråga. Den svenska skatten bidrar endast till att försämra och försvåra för landsbygden. Inrikesflyget ingår i EU: utsläppshandelssystem och bidrar därigenom till minskad klimatpåverkan. En extra skatt innebär snarare sämre förutsättningar för flyget att minska utsläppen, avslutar Ulf Perbo.