Nyheter

Minskad stolsvikt i flygplan med innovativ gångjärnsteknik

Geven S.p.A, grundat 1984 med huvudkontor i Italien, har utvecklats från sina rötter som ett familjedrivet företag som inledningsvis specialiserat sig på klädsel för bilindustrin till att bli en av världens ledande inom design och tillverkning av flygplansstolar och -interiörer. Genom att uppnå godkänd leverantörsstatus med högsta nivå bland Aerospace OEM:er har Geven visat konsekvent tillförlitlighet och enastående kvalitet, engagemang och professionalism inom luftfartssektorn.

Geven har arbetat för att ersätta huvudstödsgångjärnet för att kunna minska den totala stolsvikten, vilket gör det möjligt för flygbolagen att uppfylla industrins miljöstandarder samtidigt som man behåller en hög användarupplevelse på en extremt konkurrensutsatt marknad.

Utmaningen
Att ta fram ett huvudstödsgångjärn skulle minska den totala vikten av företaget flygplansstolar och möjliggöra för flygbolagen att minska sin bränsleanvändning och sina koldioxidutsläpp.

Lösning
Ett gångjärn med hög vridmomentfriktion och låg profil togs fram för att minimera förpackningsutrymmet samt minska vikten och förbättra användarupplevelsen.

Värde
Minskningen i total sätesvikt och den förbättrade funktionaliteten hos nackstödet ger flygbolag förbättrad effektivitet och ökad passagerarkomfort.

Utmaningen
Nya industristandarder, som fastställs av organ som ICAO (Civil Aviation Organization) och ETS (EU emissions trading system) för handel med utsläppsrätter, kräver att flygbolagen minskar sin bränsleförbrukning och sina koldioxidutsläpp. Som svar har Geven utforskat sätt att minska vikten av sitt flygplanssäte utan att äventyra funktion och passagerarupplevelse eller öka produktionskostnaderna. Vid ombyggnad av huvudstöden i sina befintliga stolar letade de efter en lösning som skulle bidra till att eliminera vikt eller bulk. Gevens nackstöd var tidigare utrustade med tunga gångjärn som var mer än 18 mm i diameter. Även om dessa gångjärn fungerade tillfredsställande innebar de onödig vikt samt kompletterade inte designen i fördelaktig riktning.

Geven sökte en produkt som skulle vara tillräckligt lätt för att minska den totala sätesvikten, men med tillräckligt hög funktionalitet för att möta behoven hos passagerarna hos ledande flygbolag. Detta innebar en betydande utmaning, eftersom minskningen av den totala storleken, diameterns tjocklek och vikten av gångjärnet potentiellt kan påverka nackstödets prestanda. Utöver dessa utmaningar letade Geven också efter en produkt som skulle passa i företagets kompletta sortiment av sittplatser för flygplan.

Lösningen
Geven ersatte det befintliga huvudstödet med Southcos E6 Constant Torque Position Control Hinge-serie, ett lågprofilt högt vridmomentfriktionsgångjärn som mäter cirka 10 mm i diameter. Southcos E6-klassgångjärn bygger på Southcos patenterade positioneringsteknik, som ger konstant motstånd över hela rörelseområdet, vilket gör det möjligt för flygpassagerare att enkelt placera nackstöd och andra monterade komponenter utan avvikelse eller glapp, även under vibration eller dynamisk belastning, samt håller dem säkert i önskad vinkel. Förutom att hjälpa till att minska nackstödets storlek gav E6-klassens gångjärn en extra fördel genom att eliminera behovet av sekundära stöd, vilket förenklade Gevens byggprocess och minskade kostnaderna.

Den totala kostnaden för utvecklingen var fortsatt låg eftersom den baserades på en standardprodukt. Southco anpassade E6-gångjärnet till Geven för att lägga till ytterligare längd och ge större vridmoment, så att de kunde utforma ett nackstöd med låg profil. Efter att ha testats noggrant över 20 000 cykler med prestanda kvar inom optimalt statiskt vridmomentområde, så säkerställer gångjärnet att huvudstödet upprätthåller en konsekvent hög prestanda. Till följd av detta har användningen av E6-serien hjälpt Geven att sänka den totala vikten av sitt säte, vilket hjälper flygbolagen att uppfylla industrins miljöstandarder samtidigt som kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet för passagerarna förstärks.

Genomförandet
Genom att integrera en beprövad lösning som Southcos E6-gångjärnsserie i Gevens befintliga sortiment av flygplatssäten, kan Geven visa exceptionellt värde för sitt företag och sina kunder. Som en standardprodukt är E6 en prisvärd lösning som erbjuder designflexibilitet; dessutom innebär den långa livslängden att den också hjälper flygbolagen att minska sina underhållskostnader. Samtidigt som projektet startades främst som ett kompletteringsinitiativ, är Southco-gångjärnet nu inbyggt i både premium- och economy class-sittplatser. Geven fortsätter att uppleva fördelarna med att integrera Southco-tekniken; efter att ha vunnit en rad ytterligare kontrakt med ledande globala flygbolag når de nya kunder tack vare möjlighet att leverera ytterligare delar till sina flygplan.

Resultaten
– Vi valde att arbeta med Southco för att uppgradera vårt nuvarande huvudstödssystem, eftersom det tidigare systemet var en skrymmande lösning som gav extra vikt utan överlägsen prestanda, säger Pasquale Rapullini, FoU Area Manager, Geven.

– Med nya industriella krav behöver OEM-leverantörer utveckla innovativa lösningar för att uppnå utmanande mål. Integreringen av E6 i vår nya stols- och nackstödsdesign var en stor fördel för oss, eftersom vi på ett kostnadseffektivt sätt reducerade gångjärnets profil samtidigt som vi behöll höga vridmoment. Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med Southco.