Nyheter

Helt integrerade litium-jon-lösningar från Toyota

När Toyota Material Handling presenterade sitt eget litium-jon koncept på CeMAT 2018 visades de tydliga fördelarna för användare av eldrivna truckar. Fördelarna är i princip fokuserade på att effektivisera och bespara energi, resurser, utrymmen och tid.

Att effektivisera är en nyckelprincip i Toyotas lean-tänkande, och de senaste årens introduktion av litium-jonteknologi är ett utmärkt exempel på hur man kan uppnå besparingar. Initialt såg man främst fördelarna inom flerskiftshantering, tack vare den högre prestandan kombinerat med snabb pausladdning. Som innebär att man inte längre behöver använda sig av batteribytessystem – vilket medför en betydande kostnadsbesparing och minimal hantering. Nu börjar de fördelar som associeras med Li-jon även bli attraktiva för lågintensiva verksamheter tack vare energibesparingar, användarvänlighet och säkerhetsfördelar.

Toyota har beslutat att helt och fullt dra nytta av litium-jontekniken och har därför etablerat sitt eget modulära designkoncept som erbjuder många fördelar.

Modulära li-jonlösningar
En huvudsaklig skillnad med Toyotas modulära tillvägagångssätt är att konceptet baseras på cellmoduler. Batteriets kapacitet avgörs av antalet moduler och som konfigureras för att anpassas mot kundens behov. En annan fördel med modulkonceptet är att det lätt går att byta ut en modul – något som snabbt kan utföras av en Toyota servicetekniker, vilket reducerar risken för driftstörningar.

Förbättrad energieffektivitet
Väsentligt förbättrad effektivitet vid laddningsprocessen och reducering av värmealstring betyder att li-jonbatterierna ökar sin energieffektivitet med 20-25% jämfört med blysyrabatterier. Dessutom ger det nya batterisystemet stabila spänningsförhållanden oberoende av laddningsnivå. Detta i kombination med pausladdning gör att litium-jon normalt sett bibehålls på en relativt hög laddningsnivå vilket resulterar i betydande lägre behövd batterikapacitet än blysyra.

Att eliminera utrymme och resurser
– Li-jonbatterier är underhållsfria och tack vare pausladdning har behovet av batteribytessystem också eliminerats. Detta sparar utrymmen och mycket resurser som många verksamheter för närvarande utnyttjar för batterihantering säger Susanne Wallgren, produktchef lagertruckartruckar på Toyota Material Handling Sweden.