Nyheter

Övervakningsmoduler enligt den senaste generationen

Övervakningsmoduler enligt senaste generation, ett tekniskt ledande friktionssystem och konsekventa säkerhetsprinciper gör att mayr® power transmissions säkerhetsbromsar utrustats för kraven i Industri 4.0. Det perfekt samordnade kompletta systemet garanterar yttersta nivå på drift och funktionssäkerhe, och ökar produktiviteten hos maskiner och system genom att preventivt upptäcka fel och underhåll. mayr® power transmission presenterar företagets brake technology 4.0 på Hannovermässan 2018.

Med Industry 4.0 kommer Internet of Things och tillhörande tjänster in i företagen. Därför erbjuder branschledande tillverkaren mayr® power transmission redan pålitliga säkerhetsbromsar som är utrustade för utmaningarna i den fjärde industriella revolutionen. Brake technology 4.0 från mayr power transmission står för intelligenta övervakningsmoduler, där mayr® power transmission sätter nya standarder. Moduler som ROBA® brake-checker och ROBA®-torqcontrol övervakar säkerhetsbromsar lätt och snabbt eller underlättar jämn och mjuk inbromsning av maskiner och apparater.

Permanent bromsövervakning och prediktivt underhåll

ROBA®-brake-checkermodulen fungerar utan sensorer. I stället analyserar den ström och spänning och känner igen rörelsen för bromsskivan. Således känner den av bromsens tillstånd. Förutom omkopplingsstatus kan modulen också härleda temperaturen, slitaget och spänningsbanan eller dragkraftsreserven, dvs huruvida magneten fortfarande har tillräcklig kraft för att attrahera bromsskivan.

Som ett resultat av detta så kontrolleras betydligt fler processer under säkerhetsbromsens övervakning än vad som tidigare var fallet. När spänningbanans reserv nås sänder ROBA®-brake-checker därför på ett tidigt stadium en varningssignal som indikerar att bromsen kan fortsätta att drivas under en viss tid. Under denna tid kan maskinoperatören genomföra riktade underhåll – i samordning med arbetsprocessen.

Dessutom tar modulen simultant över styrningen av bromsen och ersätter därför en likriktare. ROBA® brake-checker finns nu även tillgänglig i en konstruktion för växelström. Dessutom kommer en annan version av modulen även i framtiden att ta över bromsens kraftmatning, och ersätter således likriktaren.

Övervakning av omkopplingsstatus och bromskontroll kombineras därför i en enhet.

Smidiga bromsrörelser på ett kontrollerat sätt

För tillämpningar, som kräver bromsmomentreglering utöver statuskontroll, så erbjuder mayr® power transmission styrmodulen ROBA®-torqcontrol för vridmomentkontroll. Den delar funktionerna hos ROBA®-brake-checker och kan också ändra nivån på bromsmomentet i drift genom målmedveten påverkan av ström och spänning. Som ett resultat kan enheter och maskiner jämnt och försiktigt bromsas in. ROBA®-torqcontrolmodulen möjliggör intelligent styrning av reglerkretsar och bromsrörelser – en perfekt utgångspunkt för dess användning i smarta, sammankopplade maskiner.

Pålitlig bromskontroll

En annan modul för kontinuerlig övervakning av bromsarnas omkopplingsstatus är den säkra bromskontrollen ROBA®-SBCplus. Med denna modul erbjuder mayr® power transmission säkerhetsbromsar och säker bromsstyrning i ett komplett paket.

Denna modul har utvecklats i samarbete med företaget Pilz, speciellt för tillämpningar som måste uppfylla krav för skydd av personer enligt standarder avseende funktionell säkerhet. ROBA®-SBCplus-modulen måste på ett tillförlitligt sätt avbryta strömmen i magnetspolen när bromsen är avstängd.

För detta ändamål arbetar modulen med slitagefria elektroniska halvledare, vilket resulterar i praktiskt taget obegränsad omkopplingsfrekvens och -driftsäkerhet. Denna bromskontrollmodul utför pålitlig övervakning av omkopplingstid.

Dessutom genomförs en integrerad rimlighetskontroll genom utvärdering av signalerna från frisläppsövervakningen. Utvärderingarna av omkopplingsstatus och retursignalen möjliggör därför tillförlitlig feldiagnostik.

Detta medger krypfel som påverkar omkopplingstiderna, exempelvis ökat slitage, som ska detekteras i rätt tid. Den tillförlitliga bromsstyrningen ROBA®-SBCplus är typcertifierad av TÜV Süd (Teknisk inspektion, Sydtyskland) och kan användas till högsta nivå enligt Performande Level PLe och Safety Integrity Level (SIL) 3.