Nyheter

Ny kabeltagg för kollektivtrafik, fullständigt efterföljande EN-45545-2

Brady Corporations nya kollektivtrafiktagg B-348 efterföljer kraven på minimal rökutveckling och halogenutsläpp enligt de strängaste tunnelbanenormerna för kollektivtrafikfordon. Taggen går att skriva ut både på plats och ute i fält, och är därmed en praktisk lösning för tillverkare inom kollektivtrafik vad gäller identifiering av tjocka kablar och kabelbuntar.

Identifiera enkelt tjocka kablar och kabelbuntar
Brady Corporations kollektivtrafiktagg B-348 gör det möjligt för företag att identifiera tjocka kablar och ledningsbuntar med hjälp av kabelbuntband i bussar och järnvägsfordon. Taggen är tillgänglig i vitt och gult och kommer i 4 storlekar. Den är ett tillägg till Bradys halogenfria kabelhylsa B-7641 med låg rökutveckling som kan användas för att identifiera enstaka kablar innan de termineras.

Fullständigt kravefterföljande för tunnelbanor

Precis som kabelhylsan B-7641 efterföljer kabeltaggen B-348 de strängaste normerna för tunnelbanor. Taggen uppfyller fullständigt kraven på låg rökutveckling och inga halogenutsläpp enligt beskrivningen i EN-45545-2, ”Krav på brandbeteende hos material och komponenter”, inklusive R-22 ”interiör” och R-23 ”exteriör” för risknivå 3. Kollektivtrafiktaggen uppfyller också brittisk standard BS6853.

Stora volymer med kollektivtrafiktaggar kan skrivas ut på plats i alla slags anläggningar som använder en stationär skrivarmodell, medan en mobil Brady-skrivare kan användas ute på fältet för att snabbt etikettera oidentifierade kablar med samma taggar. Skrivare som är kompatibla med B-348-taggen inkluderar mobila etikettskrivare såsom BMP61 och BMP71, samt stationära system såsom etikettskrivarna BBP12, BBP33 och den industriella etikettskrivaren BradyPrinter i7100.