Nyheter

ITS på riktigt: Köpenhamns gröna dagordning

I september kommer alla ögon att falla på Köpenhamn eftersom staden är värd för årets största Intelligent Transport-händelse: den 25: e världskongressen.

Organiserad av ERTICO och Europeiska kommissionen och med Köpenhamns stad som värd kommer kongressen att ha över 10 000 deltagare från mer än 100 länder som besöker staden för att visa, demonstrera och uppleva de senaste intelligenta transportsystemen och tjänsterna.

Temat för årets kongress är ”ITS ¬- Quality of life” och kongressen kommer att utforska en rad ämnen, bland annat ”ITS och Miljö”.

Det finns otaliga miljöfördelar med ITS. Applikationer för mobilitet som tjänst (MaaS) kan användas för att hjälpa pendlarna välja den grönast tillgängliga rutten. Anslutna och automatiserade fordon kan interagera med väginfrastrukturen för att säkerställa en mjukare körning och minskade utsläpp.

”ITS och Miljö” är också ett ämne som har en särskild betydelse för värdstaden. Köpenhamns stad har några ambitiösa miljömål: Det syftar till att bli världens första kolneutrala huvudstad år 2025. För att uppnå detta mål har Köpenhamn gått över till ITS för att göra rörligheten i staden grönare, friskare och säkrare.

Ninna Hedeager Olsen, borgmästare i Teknik- och Miljöstyrelsen, Köpenhamn säger:
”Köpenhamn är känd som världens bästa stad för cyklister. 62 % av Köpenhamnarna pendlar på cykel och 41 % av alla resor till jobbet, skolan och universitetet är på cykel. Vi har utvecklat ett omfattande nätverk av skyddade cykelleder för att uppmuntra till cykling, och vi ser kontinuerligt över hur man kan distribuera ITS för att skapa grön rörlighet. För oss bör rörlighet vara grönare och smartare och det handlar inte bara om teknik. Det handlar om att skapa en bättre livskvalitet för alla Köpenhamnarna, och ITS-lösningar kan hjälpa oss här. ”

Ett sätt som Köpenhamn främjar sin gröna agenda är genom att förenkla eco-driving med hjälp av en kombination av en inbyggd enhet och en multimodal app avsedd för lastbilar, lastbilar, bussar och bilar. Eco-driving är ett sätt att köra som staden förväntar sig kommer att förbättra bränsleeffektiviteten och minska koldioxidutsläppen. Appen informerar förarna vilken den optimala hastigheten är för att uppnå en grön våg genom korsningar. Målet är att uppnå miljöfördelar genom att uppmuntra förare att anpassa sin hastighet och acceleration. Förarens reseupplevelse blir också mycket bekvämare genom att använda appen.

Eco-driving-projektet är för närvarande under genomförande, och tester kommer att startas så snart tekniken är igång. Eko-driving kommer att finnas tillgänglig på hälften av ringvägen i Köpenhamn, som inkluderar delar av stadens centrum. Appen kommer också att vara tillgänglig för tester för cyklister på en kortare del av ringvägen.

En grön dagordning
Högt upp på Köpenhamns gröna dagordning står att göra staden vänligare för cyklister. Med över 350 km dedikerade cykelvägar och körfält anses Köpenhamn redan vara en av världens mest cykelvänliga städer och det går att ytterligare förbättra cykelupplevelsen genom utplacering av ITS.

Ett initiativ är testning av variabla meddelandeskyltar. Dessa har traditionellt använts för motoriserad trafik, men staden såg en möjlighet att använda dem för att stimulera cyklingen också. Meddelandena är kopplade till ett centralt trafikledningssystem, vilket innebär att trafikdata kan kommuniceras i realtid och cyklister kan riktas till mindre trafikerade cykelleder. Projektet har inte utvärderats än, men hittills verkar cyklister välkomna de nya skyltarna i staden.

Köpenhamn prövar också intelligent gatubelysning i fem korsningar i staden. Dessa nya ljus dimmras till 50 % på natten för att minska energiförbrukningen. Lamporna är utrustade med smart teknik som gör dem till 100 % när en närliggande cyklist detekteras. Systemet minskar koldioxidutsläppen aktivt samtidigt som det säkerställs att sårbara trafikanter sitter på natten.

ERTICO – ITS Europa underlättar utvecklingen och utbyggnaden av smart mobilitet i Europa och kopplar intressenterna för att göra detta verklighet. Efter 25 års arbete ser ERTICO nu framåt med ”Vision 2030” som beskriver en gemensam vision för mobilitetens framtid.

Att använda ITS för att minska miljöpåverkan är en viktig prioritering för ERTICO. År 2017 publicerades ett positionspapper med titeln ”ITS for Clean Mobility”, som  beskriver hur ITS kan användas för att minska koldioxidutsläppen. För att arbeta för detta mål stöder ERTICO ett antal initiativ för eko-driving i hela Europa. ERTICO är inriktat på att säkerställa driftskompatibiliteten hos ITS-system och att arbeta med tjänsteleverantörer för att bidra till att definiera regelverk och underlätta kontinuiteten i tjänsten över gränserna.

Jacob Bangsgaard, VD för ERTICO-ITS Europe, hävdar detta om ämnet ”ITS och miljön”:

”ERTICO arbetar för att minska transportens inverkan på miljön genom ny teknik och affärsmodeller. Tillsammans med våra partners främjar vi lösningar för elektro-mobilitet och mobilitet som serviceprogram. Köpenhamn har gjort otroliga framsteg när det gäller att skapa en renare stad genom användning av kollektivtrafik och cyklar, förutom investeringar i väginfrastruktur. Antagandet av kooperativ ITS och automation gör staden effektivare och utgör ett exempel för många andra städer i Europa”.