Nyheter

Ny VD på Cimco Marine AB

Andreas Blomdahl har utsetts till ny VD för Cimco Marine AB. Andreas ersätter Cecilia Anderberg med omedelbar verkan. Myron Mahendra, CFO för Cimco Marine, får en utökad roll som vice VD med ansvar även för administration och HR.

Styrelsen för Cimco Marine har beslutat att utse Andreas Blomdahl till ny VD. Andreas ersätter nuvarande VD Cecilia Anderberg med omedelbar verkan. Styrelsen bedömer att Andreas, med omfattande erfarenhet från marinindustrin, är bäst lämpad att leda Cimco Marines fortsatta utveckling. Andreas är en av grundarna av Cimco Marine och är styrelseledamot i bolaget.

Andreas kommer närmast från en position som VD för Marinediesel Sweden AB, vars marina verksamhet nyligen avyttrades. Andreas var tidigare ordförande i styrelsen för Cimco Marine.

– Jag är mycket glad över att Andreas Blomdahl har accepterat rollen som VD för Cimco Marine. Andreas är väl förtrogen med Cimco Marine och den verksamhet som bolaget bedriver och är välkänd hos våra kunder, säger Anders Berg, ordförande för Cimco Marine.

För att ytterligare stärka den administrativa supporten får Myron Mahendra, CFO för Cimco Marine, i samband med Andreas tillträde en utökad roll som vice VD med ansvar även för administration och HR.

– Myron och Andreas är ett mycket starkt team och jag är övertygad om att de kommer att leda Cimco Marines fortsatta utveckling på ett fantastiskt sätt. Jag vill samtidigt tacka Cecilia Anderberg för hennes insatser i stabiliseringen av bolaget och arbetet med att utveckla interna processer och strukturer. Cecilia har skapat en plattform som vi kan använda när vi nu fokuserar ytterligare på Cimco Marines kommersiella utveckling och värdeerbjudande, säger Anders Berg.

Andreas och Myron tillträder sina nya roller med omedelbar verkan.