Nyheter

Svevia värnar om broarbetare med ny metod

I ett innovationsprojekt med Strängnäsbetong ska Svevia prova en ny metod för nybyggnad av bro över järnväg. Syftet är att öka säkerhet för medarbetarna och minska risken för påverkan på tågtrafiken.

Järnvägsviadukten på Ådalsvägen i Härnösand är gammal och utsliten. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket riva den befintliga bron och bygga den nya.

Att bygga bro över en järnväg är förknippat med olycksrisker. Den vanliga lösningen är att bygga en portal över järnvägen som består av byggställningar som kläs in i skyddande träytor. Men det har hänt att byggställningar har rasat. Andra olycksrisker är kontakt med tågledningar eller att verktyg trillar ner på spåret och skapar förseningar i tågtrafiken.

– På Svevia söker vi hela tiden nya lösningar för att öka säkerheten för våra medarbetare och har tillsammans med Strängnäsbetong tagit fram en lösning som inte tidigare funnits, säger Magnus Skoglund, Svevia.

Idén går ut på att prefabricerade balkar i betong placeras på de nya bropelarna. Balkarna ligger så tätt att det bildas ett tak över järnvägen som också blir undersidan av brons vägbana. Ovanpå balkarna kan Svevias broarbetare fortsätta att bygga, gjuta och färdigställa brons övre del utan att riskera kontakt med strömförande ledningar och tågtrafik.

– Förutom att vi minimerar olycksrisken så tror vi också att arbetet kommer att effektiviseras eftersom vi blir mindre beroende av att anpassa arbetsmomenten till planerade stopp i tågtrafiken. Vi undviker också hela arbetsmomentet med att först bygga upp och sedan riva portalen med byggställningar.

Svevias uppdrag omfattar även VA-arbeten samt att bygga de anslutande vägarna till viadukten. Markförhållandenas förutsättningar kräver geotekniska förstärkningsåtgärder genom pålning.

Projektet som kommer att starta under sommaren ska vara klart i augusti 2019. Anbudet är värt cirka 38 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Foto: Ulla-Karin Ekblom