Nyheter

Kör effektivare och köa mindre

Nu kommer det bli enklare för åkerier att planera transportuppdrag och ge ökad service till sina kunder. Hogia lanserar en ny produktserie i molnet, Hogia Moveit som ska hjälpa åkerier att effektivisera sin transportplanering. Via en app får förarna information om när containern ankommer terminalen och väntetiden utanför terminalen kan minimeras.

När företag minskar sina lager behövs det tätare transporter för att lagret ska ha rätt nivåer och det är extra känsligt med störningar som exempelvis försenade leveranser. Transportföretagen behöver kunna leverera i rätt tid, vilket kräver en hög leveranssäkerhet. Tranportköparen har i huvudsak krav på sig att transporten ska ha ett lågt pris, kort transporttid och hög leveransservice.

Första delen i produktserien Hogia Moveit är utvecklad för åkerier med dragbilsverksamhet, som hanterar transporter till och från terminaler och hamnar. Transportplaneraren får information i realtid när enheter finns tillgänglig på terminalen för avhämtning och kan planera så att föraren anländer till terminalen i rätt tid och slipper att vänta. Om enheten är försenad till terminalen får både transportledaren och föraren den informationen och kan planera om transporten eller ta andra uppdrag under tiden. Genom att uppdatera order med realtidsinformation från olika led i transportkedjan kan transportföretaget förse sina kunder med information om exakt när leveransen kommer. På så sätt kan åkeriet erbjuda sina kunder en högre leverensservice.

‒ Vi har systemstöd för åkerier, rederier och terminaler och genom att koppla ihop det digitala informationsflödet på ett bättre sätt kan vi hjälpa dem att bli mer effektiva. Åkerierna får större möjligheter att optimera sin transportplanering och öka lönsamheten. Terminalerna kommer att se positiva effekter genom att till exempel färre lastbilar köar utanför terminalen. Det kommer förbättra både miljön och säkerheten runt terminalen, säger Anna Andreasson Product Manager på Hogia Logistics Systems. 

Hogia ställer ut på mässan Elmia Lastbil i Jönköping den 22–25 augusti.