Nyheter

Flyg och rymd i centrum i Almedalen 3 juli

Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 3 juli bjuder på ett brett och omväxlande program från morgon till kväll. Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar under programpunkten Regeringen och flyget.

– De som föreläser och debatterar vid Aerospace Almedalen representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Aerospace Almedalen är ett utmärkt tillfälle att förkovra sig för den som vill lära sig mer om var flyg- och rymdnationen Sverige står i dag och i framtiden, säger Per Fröberg, pressansvarig LFV.

Aerospace Almedalen tisdagen den 3 juli inleds med ett frukostseminarium om Flygtrafikledning på distans.Därefter ställs frågan Hur får vi fler företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen mot bakgrund av att Sverige har ett fåtal stora aktörer i branschen. Rymdtemat återkommer i den politiska debatten För Sverige i rymden.

Flygets effekt på klimatet är ständig en fråga för debatt. Hur flyget möter den utmaningen får vi svar på vid seminariepunkten Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge?

Lika aktuell som klimatfrågan är försvarsfrågan. Tre seminarier handlar om det: Så möter Sverige framtidens stridsflyg, Stridsflyget som ett svenskt säkerhetsintresse – vad innebär det i praktiken och Sveriges flygvapen i framtiden.

Flygets vägar är luftrummet; om hur det ser ut i dag och kan komma att se ut i framtiden för att möta nya krav handlar seminariepunkten Alla behöver luft – allt fler vill ha tillträde till vägarna i luften, hur löser vi det?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar om Regeringen och flyget innan representanter för fyra riksdagspartier diskuterar flyget i Den stora flygpolitiska debatten.