Nyheter

Ny digital tjänst för skräddarsydda resor testas i Stockholm

I september får stockholmare möjlighet att abonnera på mobilitet. Det rör sig om en ny digital tjänst för mobilitet som samlar kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel – i en app.

Tanken är att erbjuda möjligheten att skräddarsy vardagsresandet, där människor ges möjlighet att kombinera olika trafikslag och lösningar till ett personligt abonnemang utifrån önskemål och behov.

– Vår ambition är att ha världens modernaste kollektivtrafik, i världens modernaste huvudstadsregion. Vi är redan i absolut världstopp med vårt arbete med mobilitet och med denna nya satsning tar vi ytterligare steg mot framtiden. Smartare, effektivare och mer skräddarsydda resor möjliggörs genom att vi nu ser till att nyttja den nya tekniken för att föra samman olika delar av trafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting.

-Nu får vi chansen att visa vilken nytta en samlad mobilitetstjänst kan göra, för kunderna, för staden och miljön och för våra samarbetspartners som kan nå nya kunder. Det ska bli spännande att ta tjänsten vidare i nära samarbete med kunderna, säger Johan von Porat, Manager UbiGo Stockholm.

Fakta:
UbiGo ger alla i hushållet tillgång till det transportsätt som passar bäst för stunden, oavsett om det är kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi eller cykel – allt enkelt och åtkomligt i en app. Tjänsten är ett exempel på just mobilitet som tjänst och syftar till att förenkla vardagsresandet.

Det påminner om ett mobilabonnemang, men istället för minuter med prat och gigabyte med surf ingår dygn i kollektivtrafiken, tid på cykel och timmar med bil. Det som inte används under månaden kan sparas till nästa månad och det går även att lägga till mer om det skulle ta slut på kontot.

Just nu kan hushåll i Stockholm anmäla sitt intresse på UbiGos hemsida för att bli något av de första 200 hushållen att använda tjänsten. Urvalet kommer att göras utifrån var man bor och hur resbehoven ser ut. Projektet kommer sedan utvärderas efter ett halvår i samarbete med EU-projektet Eccentric.

UbiGo Stockholm är ett exempel på en så kallad Mobility as a Service-tjänst. Mobility as a Service kan enklast beskrivas som ett koncept – eller en slags målbild för hur vi kan röra oss friare i framtidens storstäder med hjälp av smarta resetjänster.