Nyheter

Nokas största förvärv någonsin

Med anledning av dagens tillkännagivande i Finansavisen bekräftar Nokas att företaget är i slutförhandlingar med Sector Alarm Group för förvärv av AVARN Holding med verksamhet i Sverige och Finland. Förhandlingen innebär även försäljning av en icke kontrollerande aktiepost i Nokas.

Nokas har under ett antal år arbetat för att konsolidera den nordiska marknaden och företaget har hittills genomfört 77 förvärv. Dessa har varit företag med både svag och god lönsamhet men där Nokas med sin affärsplattform och företagets arbetsmetodik lyckats klargöra potentiella värden.

Artikeln i Finansavisen återger ej korrekt information. Det förslag som Nokas styrelse kommer att överväga den 28 juni kommer att utgå från likabehandling av alla aktieägare och öppenhet för alla aktieägare att nyttja erbjudandet. Styrelsen kan inte besluta i detta fall utan kan endast ge aktieägarna en rekommendation till beslut i bolagsstämman. De stora aktieägarna inklusive ledningen har givit tydliga signaler om en önskan om att förbli lika stora aktieägare, även om de också säljer vissa aktier.

I den föreslagna affären kommer Nokas att förvärva samtliga aktier i AVARN Holding med verksamhet i Sverige och Finland. Företagen AVARN Holding omsätter cirka 2,8 miljarder kronor.

Genom denna affär konsoliderar Nokas en fragmenterad svensk och finsk säkerhetsmarknad. Nokas har tidigare genomfört motsvarande konsolidering i Norge. Efter förvärvet får företaget mer än 17 000 anställda med en årlig omsättning på cirka 8 miljarder kronor. Nokas kommer att uppnå betydande kostnadssynergier på den svenska marknaden, medan affären i Finland består i att förvärva tre företag av vilka två redan är i färd med att konsolideras. Utöver detta har Nokas tidigare investerat i den danska marknaden.

Nokas verksamhet innan förvärvet har en omsättning på cirka 5,1 miljarder kronor 2018, varav 1,5 miljarder kronor på den svenska marknaden och cirka 100 miljoner kronor i Finland. Samtliga AVARN-företag är idag en del av det norska Sector Alarm Group.

Styrelsens rekommendation kommer att överlämnas för beslut på Nokas bolagsstämma den 6 juli. En ansökan skickas sedan till svenska konkurrensmyndigheter, där ett beslut normalt kommer att fattas inom fyra till tolv veckor. Därför förväntas en eventuell sammanslagningsprocess påbörjas omedelbart efter sommaren.

Heine Wang, koncernchef för Nokas:

– Vi fortsätter våra tillväxtambitioner genom strategiska förvärv kombinerat med organisk tillväxt inom alla våra affärsområden. AVARN-företagen har en hög nivå av varumärkeskännedom på marknaden och kommer att ge Nokas koncernen stor bredd och expertis genom sina 7900 duktiga anställda. Genom att köpa AVARN konsoliderar vi en fragmenterad svensk och finsk säkerhetsmarknad som präglas av en hög kostnadsnivå och vi kommer därmed vara en solid nordiskt säkerhetsaktör med ökad konkurrenskraft. Detta kommer att skapa säkrare jobb, ökad kvalitet och efterlängtade innovativa nya servicekoncept till våra kunder. Vi ser även betydande synergier genom optimering av resurser och kapacitet på både den svenska och den finska marknaden och över nationsgränserna. Så snart ansökan genomgått konkurrensverket kan vi börja arbeta tillsammans för att slå samman och integrera företagen i våra etablerade organisationer i Sverige och Finland. Framöver blir det naturligt för oss att undersöka möjligheten att börsintroduceras.

Förvärvet påverkar inte marknaden i Norge där Nokas behåller sin nuvarande roll som marknadsledande och är den enda totalleverantören av säkerhet. Förvärvet påverkar inte heller den danska marknaden. I Danmark fortsätter Nokas att utmana kontanthanterings- och säkerhetsmarknaden genom att erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa lösningar för kontanthantering och säkerhetsprodukter.

Som en del av denna transaktion kommer Sector Alarm att köpa en icke-kontrollerande andel aktier i Nokas.

Om AVARN Sverige:
Omsätter ca 1,3 miljarder kronor och erbjuder säkerhetstjänster inom bevakning, tekniska säkerhetssystem och larmcentralstjänster. Bolaget sysselsätter idag cirka 3.600 anställda och tillhandahåller tjänster över stora delar av Sverige. Förvärvet av AVARN i Sverige måste godkännas av svenska Konkurrensverket.