Nyheter

Arval lanserar SMaRT-metod för att stötta kunderna med strategi för energiövergången

Arval lanserar nu en innovativ metod som kallas SMaRT – Sustainable Mobility and Responsibility Targets. I relation till den tydliga stegringen mot grönare mobilitet i många europeiska länder kommer denna nya metod i fem faser att användas för att hjälpa kunder definiera och implementera sin strategi för energiövergången (energy transition).

Detta tillvägagångssätt är en del av Arvals löfte om att leverera objektiv och värdeskapande expertis till sina kunder i en tid där arbetet mot en grönare vagnpark är som viktigast.

2018, året då det vänder för energiövergången
I linje med resultaten från den nyligen lanserade Corporate Vehicle Observatory-barometern 2018, där 59 % av företagen visade att de prioriterar frågan om CO2-utsläpp i bilpolicyn, är denna SMaRT-metod utformad för att stötta vagnparkscheferna och deras behov. När de hjälper sina kunder att bygga deras strategier ser SMaRT-metoden till att räkna in:

Förändrade attityder mot ”ny” energi som hybrid- och elfordon
Progressiv integrering av CSR-mål i vagnparksstrategin
Det ökade intresset för alternativa mobilitetstjänster
Driftsättningen av telematikbaserade tjänster (särskilt inom stora företag)
Den stora tillväxten av vagnparkerna de kommande tre åren

Arval är det första leasingföretaget i branschen att proaktivt erbjuda ett så pass strukturerat och pragmatiskt tillvägagångssätt, samtidigt som de säkrar att implementationen stöds på bästa möjliga sätt med nuvarande processer och existerande digitala verktyg.

SMaRT-metoden i fem påföljande steg:
Steg 1: Det första steget låter kunder definiera framtida ambitioner inom mobilitet och för vagnparken. Dessa jämförs mot mognadsnivå och branschen. Här ges också konkreta råd från Arval Consulting kring specifika mobilitets- och vagnparksprofiler samt för möjliga strategier framåt.
Steg 2: Detta steg innebär att se över den nuvarande vagnparken kring CSR-relaterade, viktiga KPI:er, för att bestämma lämplig ersättningsstrategi för alla dess fordon. Här används klassiska rapporteringsverktyg berikade med CSR-data.
Steg 3: Arval har utformat och utvecklad en helt ny SMaRT-räknare som använder förarprofilering för att hitta den sorts drivlina som bäst matchar profileringen ur ett energi-perspektiv och som därefter beaktar även CSR och TCO (Total Cost of Ownership).
Steg 4: Detta steg handlar om att bjuda in till debatten om alternativ mobilitet som kan fungera för kunden, vilket gör att de kan blir ”SMaRTare”.
Steg 5: Det sista steget i cykeln handlar om att mäta framstegen som uppnåtts jämfört med ambitionerna i Steg 1, vilket gör att det här går att ta fram en karta för själva övergången. Det betyder också att cykeln kan upprepas genom att återgå till Steg 1.