Nyheter

Scandinavian Shipping & Logistics köper Unitrans

Scandinavian Shipping & Logistics förvärvar speditionsföretaget Unitrans.
– Uppköpet betyder att vi stärker vår position som logistikföretag såväl i Sverige som på den globala marknaden, säger Björn Eklund, ägare av Scandinavian Shipping & Logistics.

Unitrans ägare Hans Egstedt , Göran Almquist , Kenneth Andersson säljer nu verksamheten till Scandinavian Shipping & Logistics. Ny ägare Björn Eklund med vd Pär Sundblad ser stora möjligheter.

Förvärvet innebär att Scandinavian Shipping & Logistics utökar verksamhetens kapacitet inom främst biltransporter och växer samtidigt med en tydlig närvaro i Sydeuropa. Köpet är ett led i bolagets strategiska tillväxtsatsning, med flera planerade företagsförvärv.

Unitrans verkar idag globalt med särskilt fokus på biltransporter till och från Europa samt sjöfrakt till Asien. Dessutom har bolaget stor erfarenhet inom tullhantering.
– Genom att förena våra bolag kan vi erbjuda ännu bättre förutsättningar för kundanpassade transportlösningar. Särskilt Spanien, Portugal och Italien är länder där vi stärker vår roll. Vi fördjupar även vår spetskompetens kring tullfrågor gällande lagar och hantering av dokument åt våra kunder, säger Björn Eklund.

Utveckla verksamhet och personal
Unitrans kommer att drivas som ett dotterbolag under ledning av Pär Sundblad, vd på Scandinavian Shipping & Logistics. Tillsammans har bolagen 33 anställda och från och med februari 2019 kommer företagen att dela kontorslokaler i Göteborg.

– För oss är det ett viktigt steg framåt. Båda företagen blir starkare tillsammans än var för sig. Därför är målet att bilda en större helhet, där såväl bolag som personal fortsätter att utvecklas, säger Pär Sundblad.

– Att få en stark ägare med en tydligt uttalad tillväxtstrategi om att expandera ger både våra befintliga kunder och medarbetare nya möjligheter. Vi kommer till en professionell logistikmiljö anpassad för både små och stora kunder, där vår kompetens från start kan appliceras i verksamheten. Vi kommer även fortsatt ha stort kundfokus inom våra nuvarande affärsområden, säger Kenneth Andersson, en av ägarna till Unitrans.