Nyheter

Swedavia säljer kommande hotellfastighet på Göteborg Landvetter Airport till Midstar

Swedavia säljer fastigheten på Göteborg Landvetter Airport där det kommande hotellet är under uppförande till Midstar Fastigheter AB. Hotellet, som planeras stå klart att tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021, är beläget i direkt anslutning till flygplatsterminalen. Hotellet omfattar 222 rum, konferensavdelning, restaurang samt en gym- och relaxavdelning fördelat på cirka 10 000 kvm och 7 våningar. Överlåtelsen sker i linje med Swedavias fastslagna strategi att skapa och realisera värden för återinvesteringar i flygplatsernas konkurrenskraft.

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser och Skandinaviens viktigaste mötesplatser. Hotellet, som kommer att ligga i direkt anslutning till terminalen och framtida tågstation, är en del av den terminalnära stadsutveckling med goda kommunikationer, nya hotell, service, co-workingkontor etc. som nu växer fram runt flygplatsen.

Scandic Hotels kommer att driva det nya hotellet enligt ett 20-årigt hyresavtal. Fastigheten planeras miljöcertifieras med Breeam Very Good. Reavinsten är beräknad till storleksordningen 140 MSEK och väntas inflyta under första kvartalet 2021.

I år kommer över 40 miljoner resenärer att resa till eller från Swedavias tio flygplatser. Det är fler än någonsin och resandet ökar i en snabb takt samtidigt som teknikutvecklingen går rasande fort. Därför bygger vi framtidens flygplatser – större, tillgängligare och modernare – som skapar tillväxt för Sverige.

– Göteborg Landvetter Airport växer snabbt och för att möta tillväxten och det ökade behovet av logimöjligheter byggs detta hotell. Försäljningen till Midstar är helt i enlighet med vår strategi och skapar utrymme för fler värdeskapande investeringar på våra flygplatser, berättar Jonas Abrahamsson VD och koncernchef på Swedavia.

– Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan, det vill säga den kommer att levereras färdigutvecklad, fullt uthyrd och med ett långt hyresavtal. Hotellet vänder sig till såväl affärsresenärer som fritidsresenärer och familjer i segmentet ”affordable luxury”, kommenterar Karl Wistrand, VD på Swedavia Real Estate AB.

– Vi har en stark tilltro till Swedavia och deras utveckling av Göteborg Landvetter Airport samt till Scandic Hotels som hotelloperatör. Detta blir vårt första förvärv av en nybyggnation och betonar vår långsiktiga strategi om att skapa en balanserad och väl diversifierad portfölj, säger Marc Henriksen på Midstar.