Nyheter

ManpowerGroup halverade flygutsläppen på fem år

ManpowerGroup i Sverige har minskat sina koldioxidutsläpp från flygresor med 47 procent mellan 2012 och 2017. Tåg i stället för flyg mellan Stockholm och Göteborg är numera standard, och investering i teknik har skapat fler resfria möten.

– ManpowerGroups största inverkan på miljön är koldioxidutsläpp från våra resor och därför har vi fokuserat miljöarbetet på våra resemönster. Som en av Sveriges största arbetsgivare har vi ett ansvar att föregå med gott exempel och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

År 2012 genomförde ManpowerGroup en miljöutredning som visade att företagets största inverkan på miljön främst var koldioxidutsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. Det ledde till att företaget 2015 införde en ny resepolicy. Den innebär bland annat att medarbetarna ska välja tåg före flyg på de sträckor där det är praktiskt möjligt, till exempel vid resor mellan Göteborg och Stockholm. Ett resultat av policyn är att koldioxidutsläppen från företagets flygresor minskat med 47 procent mellan 2012 och 2017.

– Att minska flygandet är särskilt viktigt eftersom flygresor är vår enskilt största klimatpåverkan. Även tjänsteföretag måste prioritera att minska sin miljöpåverkan och på ManpowerGroup är vi glada över att vårt systematiska miljöarbete har gett stor effekt. Det sporrar oss att jobba vidare, säger Lars Forseth.

För att minska företagets reserelaterade utsläpp har ManpowerGroup investerat i videoutrustningar som ger resfria möten. Dessutom byter man successivt ut fossildrivna tjänstebilar mot laddhybrider och elbilar. Det har resulterat i att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från alla tjänstebilar minskat med 16 procent.

Fakta ManpowerGroups arbete för minskade koldioxidutsläpp:
Minskade koldioxidutsläpp genererade av flygresor med 47 procent mellan 2012 och 2017.
Det genomsnittliga utsläppet från företagets tjänstebilar har minskat från 141 g koldioxid/km till 118 g koldioxid/km mellan 2012 och 2017.
Byter successivt ut fossildrivna tjänstebilar mot laddhybrider och i viss mån elbilar. I dag är cirka 10 procent hybridbilar, målet är 30 procent hybridbilar 2018.
Samarbetar med en hyrbilsleverantör som bara erbjuder bilar med koldioxidutsläpp lägre än 120 g/km.
Cirka 50 procent av de fastigheter i Sverige där ManpowerGroup är hyresgäst har miljöklassning. Målet är att 80 procent av alla nyetableringar på längre sikt ska ha någon av miljöklasserna LEED guld, silver, brons.

Om ManpowerGroups hållbarhetsarbete:
ManpowerGroup kopplar hållbarhetsarbetet till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Förutom att bekämpa klimatförändringarna (mål 13) är de bland annat god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) samt minskad ojämlikhet (mål 10).

ManpowerGroups hållbarhetsarbete omfattar tre fokusområden som tillsammans bidrar till en hållbar arbetsmarknad. Det första är att unga snabbt ska komma ut i arbete efter avslutad utbildning. Det andra handlar om att hjälpa människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så att de är anställningsbara genom hela yrkeslivet. Det tredje fokusområdet handlar om att bidra till jämställda och inkluderande arbetsplatser.