Nyheter

Starkt första halvår för Logicenters

Det har varit ett framgångsrikt halvår för Logicenters. Med hela 15 viktiga avtal på plats som avser förvärv, uthyrning och nya utvecklingsprojekt har företaget stärkt sin position ytterligare på samtliga nordiska marknader.

Vidare har Logicenters färdigställt tre fastigheter och signerat tre avsiktsförklaringar under årets första halva. Totalt innehar nu Logicenters över 1,6 miljoner kvm logistikutrymme i Norden, vilket gör aktören till den ledande ägaren och utvecklaren av moderna fastigheter i Norden.

Logicenters strategi är att förvärva, äga och utveckla högkvalitativa logistikanläggningar på viktiga knutpunkter och logistiknav i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Något som visar sig ge goda resultat då företagets senaste halvår
präglats av nya förvärv, hyresgäster och utvecklingsprojekt på strategiska platser såsom Arlanda, Jönköping, Odense och Hämeenlinna.

Logicenters har under första halvåret 2018 stärkt sin portfölj på samtliga marknader med åtta nya hyresavtal på totalt 113 500 kvm. Tre förvärv har genomförts som uppgår till 55 000 kvm. Logicenters har även färdigställt tre fastigheter på sammanlagt över 67 000 kvm och hunnit starta upp fyra nya i samma omfattning.

Inför sommaren signerade företaget även tre nya avsiktsförklaringar där slutliga förhandlingar nu pågår.

– Vi har kunnat stärka vår konkurrenskraft ytterligare detta halvår genom att vara snabbfotade och alltid erbjuda anpassningsbara anläggningar med moderna specifikationer. Utöver fastighetsutvecklingen har vi dessutom stärkt upp internt med fem viktiga rekryteringar, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

Flexibiliteten har varit en grundläggande framgångsfaktor för Logicenters. Företaget har gjort långsiktiga investeringar i fastigheterna för att möta framförallt e-handlarnas skiftande tillväxtbehov. Zalando, Babyshop och snart även Bythjul är nätbutiker som disponerar Logicenters fastigheter som distributionscenter.

– Vår affärsmodell är anpassad till kunder med föränderliga verksamheter och den flexibiliteten gör oss till en långsiktig logistikpartner. Vi var väl förberedda när e-handelns frammarsch drog igång och kunde därför stötta deras affär fullt ut redan från start. Nu räknar vi med att fortsätta med ett lika starkt andra halvår och planerar flera viktiga etableringar i områden som Brunna Logistikpark, Ventrupparken och Viared, avslutar Matthias Kettelhoit.

På bilden:
Bythjul är den nya nätbutiken, en del av Logicenters fastigheter som används som distributionscenter.