Nyheter

Ryanairkonflikten: Piloterna vill ha högre lön och gratis dricksvatten

De krav som de strejkande Ryanair-piloterna ställer på sin arbetsgivare varierar mellan länderna och fackförbunden. Det skriver Bloomberg i en genomgång av konflikten och dess olika beståndsdelar. 

Enligt Bloomberg sträcker sig kraven från högre löner och pensioner till gratis dricksvatten. I en del länder handlar det främst om att höja den fasta delen av lönen och sänka den rörliga delen, som bestäms av antalet flygtimmar.

På andra ställen kräver man att Ryanairs rätt att flytta piloterna mellan olika städer begränsas.

För kabinpersonalen rör kraven mer specifikt lönerna, enligt en sammanställning från anställda i 21 länder. Där söker man bland annat en ”rättvis lön som går att leva på” samt en minskad användning av inhyrd personal.