Nyheter

Nästa etapp i Bantorgets ombyggnation startar

Måndag morgon lyfts barriärer ut i svängen Trollebergsvägen/Bangatan och Bangatan stängs för biltrafik i södergående riktning. I anläggningsarbetet på Bantorget i Lund ingår att bygga en cykelbana väster om torget och det är det som händer nu.

Projektet Bantorget fortskrider som planerat och man är nu framme vid den tredje deletappen, som innebär att bygga en cykelbana i svängen Trollebergsvägen/Bangatans östra sida. För att göra detta måste hela vägens bredd byggas om.

Trafiken kommer att påverkas på följande sätt:

Trollebergsvägen kommer att hållas öppen i östlig riktning in mot centrum för all trafik.
Bangatan stängs av för biltrafik i södergående riktning. Biltrafiken från Spolegatan leds om i höjd med Clemenstorget. Detta gäller dock inte cykel, buss, taxi och varutransporter.
Busstrafik västerut på Trollebergsvägen leds om via Kung Oskars väg och närmaste hållplatser för stadsbussar och regionbussar blir på Clemenstorget läge L utanför Malmborgs respektive hållplats Tingshuset för att komma till Lund C. Byte från stadsbuss till regionbuss blir inte möjligt på Lund C. Byten från stadsbuss till regionbuss sker i stället enligt: Linje 2: stig av vid hållplats Västertull och gå till hållplats Tingshuset. Linje 4: stig av vid hållplats Polishuset och gå till hållplats Tingshuset. Linje 5: stig av vid Lund C och gå under järnvägen till hållplats Tingshuset. (Se kartor i bifogad fil).

Per Eneroth, gatuchef i Lunds kommun:
– Ytorna kring Lund C är begränsade, vilket känns av när vi bygger om. Tillsammans med Skånetrafiken har vi ändå landat i den lösning som vi tror kommer att orsaka minst störningar.

Arbetet i svängen Trollebergsvägen/Bangatan startar måndag 20 augusti och beräknas att vara klart senast fredagen 19 oktober.

På bilden:
Arbetsplatsområdet utökas från måndag 20 augusti till att gälla även gatumarken i svängen Trollebergsvägen/Bangata, vilket kommer att ha stark påverkan på trafiken runt Lunds C.