Nyheter

5G stödjer omvandlingen av europeisk rörlighet

5G kommer att vara mer än nästa mobilnätutveckling, den är avsedd att vara en riktig spelväxlare för både medborgare och industrier, ta itu med samhällsutmaningar och möta behoven hos nya innovativa tjänster och företag. Jämfört med tidigare generationer kommer 5G att ge en signifikant förbättrad prestanda, hantering upp till tusen gånger högre datavolym med en liknande ökning av enhetens densitet.

Tack vare denna förbättrade prestanda kommer 5G att kunna leverera förbättrade mobila bredbandstjänster för att stödja den digitala omvandlingen av den europeiska industrin, inklusive bilindustrin. 5G kommer också att stödja utbyggnaden av IoT med miljarder anslutna enheter under det närmaste decenniet.
5G kommer att vara ett nyckelelement i en industriell revolution inom alla sektorer, vilket leder till distribuerad produktionsledning, lågenergiprocesser, kooperativa robotar och smart tillverkning och logistik. Framför allt kommer transportsektorn att bli mycket automatiserad och ge nya rörlighetsmodeller för person- och godsbefordran.
C-ITS kontinuitet i tjänsten
Cooperative ITS (C-ITS) i Europa kräver kontinuitet i tjänsten, så det kommer att användas samtidigt med framtida trådlösa teknologier, till exempel 5G. Tjänstens kontinuitet kommer att förhindra att fordon utrustade med tidigare anslutningsteknologier utesluts från C-ITS ekosystemet.

– Oavsett tekniken, kommer säkerhetsanvisningar alltid att kräva garanterad oavbruten kommunikation. 5G är en lovande mobilkommunikationsteknik som kan ge C-ITS-kommunikation. Med tanke på möjligheten att minska antalet dödsolyckor, förutser Dynniq det omedelbara genomförandet av C-ITS-tekniken, säger Cees de Wijs, VD för integrerad mobilitet och energilösningsleverantör Dynniq.

Kopplade och automatiserade körkoncept adresserar viktiga samhällsmobilitetsutmaningar, särskilt säkerhet och livskvalitet i städer och tätbefolkade områden. Anslutna fordon kan lära av varandra för att samla och upprätthålla en komplett och pålitlig bild av körmiljön. Till exempel kommer närvaron av andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister, samt nya faror, farliga korsningar eller dolda hörn att bli kända för hela flottan tack vare Dina Internet.
Att främja automatiserad körning med IoT är huvudmålet för det EU-finansierade Autopilot-projektet, som samordnas av ITS Congress Organizer ERTICO. ERTICO kommer också att delta i den EU-finansierade 5G-DRIVE-forsknings- och innovationsåtgärden för att utveckla och validera nyckelfunktioner och tjänster för nyckel 5G, inklusive nätplanering genom pre-kommersiella testbäddar för eMBB och V2X-tjänster, i samarbete med ett tvinnat kinesiskt projekt som leds av Kina mobil.

Genombrott mobilitet begrepp
– 5G kommer att möjliggöra den digitala omvandlingen av transportsektorn mot ett globalt Digital Smart Mobility-paradigm, som ger genombrottskoncept och nya innovativa applikationer och tjänster som matchar användarnas behov och samhällsutmaningar, säger François Fischer, Senior Manager Connected och Automated Driving på ERTICO.

Automatiserad körning är en säkerhets- och tidskritisk tillämpning med strikta anslutningskrav, i synnerhet avseende latens. 5G kommer att ge anslutning med låg latens (<5 ms) som uppfyller autonoma körkrav. Fullautomatisk körning är endast möjlig genom att ge alla anslutna fordon en virtuell bild av körmiljön i moln- och kantdatorarkitekturer, för vilka 5G-nätverksskivningsfunktioner är ett viktigt krav.

Att skapa och upprätthålla en pålitlig virtuell representation av körmiljön kräver också insamling av data från miljarder anslutna sensorer. Utmaningen med denna höga densitet av anslutna objekt kommer att hanteras av 5G: s massiva maskintypkommunikation (mMTC). Slutligen kommer Artificial Intelligence att vara den ultimata drivkraften för förare utan fordon, särskilt genom djup inlärning och datorsyn.

Gå med i 5G-konversationen vid ITS World Congress
Reflektera den transformativa potentialen av 5G, ett antal sessioner vid årets ITS World Congress är dedikerade till detta ämne. Det ökade cybersäkerhetshotet som går hand i hand med de många nya användningarna och applikationerna som erbjuds av 5G behandlas också i ett antal relaterade sessioner.
5G-relaterade sessioner
ES09: Leverera effektiv kooperativ, ansluten och automatiserad mobilitet (CCAM) SIS17: Utveckling från nuvarande fordonsanslutning och dess implementeringar till 5G och 5G C-V2X
SIS31: 5G med satellit – levererar motståndskraft och räckvidd
SIS55: Fusion av väginfrastruktur och fordonssensordata för automatisk körning
NS9: 5G / G5 Möjligheter och telekomanslutningar med C-ITS

På kongressen kommer ERTICO också att vara värd för en informell workshop med fokus på: 5G för automatiserad mobilitet.
Cybersecurity-relaterade sessioner
ES1