Nyheter

C: Inför en trygghetscentral i Skånetrafiken

Det ska vara tryggt och säkert att välja bussen eller tåget, både för resenärer och personal. Idag släpper Centerpartiet i Region Skåne förslag för en tryggare kollektivtrafik i Skåne.

– Det är ett stort misslyckande när personer väljer bort kollektivtrafiken för att de inte känner sig trygga, säger Lars Hansson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Kollektivtrafiken måste vara robust och ett alternativ att lita på. Där spelar tryggheten stor roll, säger Birte Sandberg (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

– Ska fler kunna välja bort bilen och istället ta tåget eller bussen måste vi ta den här frågan på allvar, säger Birte Sandberg.

Nu föreslår Centerpartiet i Region Skåne därför att Skånetrafiken inför en trygghetscentral som resenärer kan höra av sig till när något känns otryggt.

– Ofta kan otrygga situationer uppstå utan att man känner att det är nödvändigt att ringa 112, många drar sig för det. Då tycker vi det är bra om resenärer kan ringa ett trygghetsnummer tidigt i en situation som känns otrygg innan den eskalerar och blir våldsam eller ordentligt hotfull, säger
Lars Hansson.

– Det kan också kännas som en trygghet i sig att veta inför en resa att det finns ett nummer att ringa om något skulle kännas otryggt, säger Lars Hansson.

Trygghetscentralens uppgift blir att samordna resurser och skicka exempelvis väktare eller trafikledare till rätt plats. I Stockholms Länstrafik finns en trygghetscentral som har visat på goda resultat och Centerpartiet har nu skrivit en motion till regionfullmäktige om att utreda hur en sådan trygghetscentral kan införas i Skåne utifrån regionens behov och förutsättningar.

På bilden:
Birte Sandberg (C) och Lars Hansson (C) vill att Skånetrafiken får en trygghetscentral.