Nyheter

Leverans av 400 ANPR-kameror till 30 norska flygplatser

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har i samarbete med parkeringsföretaget APCOA Norge levererat 400 CitySync ANPR-kamerasystem till 30 flygplatser i Norge. Kamerasystemen hanterar in- och utfarter vid flygplatsernas parkeringar.

Kamerasystemen är en del av APCOA CPMS (Car Park Management System) som använder ANPR-teknologi för att identifiera bilar som kör in och ut från flygplatsernas parkeringar.

Ambitionen med projektet är att helt digitalisera trafikflöden och parkering på alla 30 flygplatser. Det ställs höga krav på funktionalitet på systemen, då många av flygplatserna är belägna längs Norges kustlinje med utmanande väderförhållanden. Projektet hanterar parkeringsplatser för flera användningsområden med höga krav på tillgänglighet.

– Vi är stolta över att arbeta tillsammans med APCOA i denna nya och intressanta installation av CitySync ANPR-kameror i Norge. Användandet av ANPR-teknologi vid identifiering av bilar öppnar många nya möjligheter för parkeringsindustrin och vi är en viktig del av detta stora och komplexa projekt, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.