Nyheter

Innovativa material för framtidens fordon

I en snabbt föränderlig fordonsindustri driven av digitalisering, miljö och automatisering, spelar kemiindustrin och BASF en avgörande roll som leverantör av innovativa material och lösningar.

Framtidens mobilitet kommer att skilja sig avsevärt från det vi är vana vid idag och mycket av det vi tagit som självklarheter är kanske snart ett minne blott, till förmån för helt nya typer av fordon och logistiklösningar. Detta förutsätter innovativa och hållbara materiallösningar från kemiindustrin.

Under årets upplaga av Stora Leverantörsdagen samlas fordonstillverkare, leverantörsindustri och andra intressenter för att diskutera vad dessa förändringar innebär och vilka åtgärder som krävs av samtliga i värdekedjan för att tillsammans bidra till omställningen.

– Våra kunders behov och BASF’s vision av en hållbar framtid ligger till grund för våra aktiviter inom forskning och utveckling, berättar Josef R. Wuensch, Senior Vice President, Structural Materials & Systems, Automotive R&D.

– Oavsett om du söker fyrvägskatalysatorer till förbränningsmotorer, avancerade katodmaterial för litium-jon-batterier eller naturliga fiberkompositer i form av lättviktsmaterial för interiör, ligger BASF alltid i framkant när det gäller innovationer, fortsätter Josef R. Wuensch.

Som global leverantör till fordonsindustrin, vill BASF vara med och bidra för att möta industrins framtida behov.

-Vi som materialleverantör befinner oss först i värdekedjan, och har därför möjlighet att skapa innovativa lösningar och klimatsmarta material och som kan hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, säger Lars Gustafsson, Senior Sustainability Manager hos BASF i Sverige.

– Just nu arbetar vi mycket med att göra våra produkter förnyelsebara och anpassade för cirkulära flöden. Mycket spännande på gång med andra ord!

Foto: BASF